23. 2. 1949 - Začiatok kolektivizácie poľnohospodárstva

23. 2. 1949

Články (76)
stránka 1 / 8