2.11.1938 - Prvá viedenská arbitráž

2. 11. 1938

Články (28)
stránka 1 / 3