O projekte

Memory of Nations je jednou z najväčších zbierok spomienok pamätníkov v Európe. Verejnosti je prístupná online od roku 2008 ako databáza pamätníkov, ktorí boli priamymi svedkami udalostí 20. storočia. 

Zbierku Pamäť národa spravuje vďaka podpore súkromných darcov nezisková organizácia Post Bellum.

Spolutvorcami Memory of nations sa môžete stať aj Vy! Môžete nám poslať tip na zaujímavého pamätníka emailom na pamatnici@postbellum.sk alebo nás podporiť.

Archív pre všetkých zadarmo

Memory of Nations je archív prístupný pre všetkých záujemcov, registrovaných aj neregistrovaných, pre študijné účely ako ďalší prameň poznávania minulosti alebo pre poučenie o našej histórii. Archív obsahuje príbehy pamätníkov, ktoré vychádzajú z audio či video záznamu rozprávaných spomienok.

Každý pamätník je prezentovaný formou krátkeho životopisu a dlhšieho autorsky spracovaného textu, ktorý je prístupný pod životopisom ako odkaz na celý príbeh pamätníka. Príbeh pamätníka obsahuje vybrané ukážky z nahrávky vo forme audio alebo video klipov vrátane prepisov, osobnej fotografie a dokumentov, ďalšie archiválie, odkazy na súvisiace zdroje a anglický preklad krátkeho životopisu, klipov a popisov fotografií.

Návštevníci môžu pamätníkov vyhľadávať pomocou geografického zoznamu, alebo fulltextového vyhľadávania vo vyhľadávacom okienku v pravom rohu každej stránky. Jednotliví pamätníci sú priradení ku konkrétnym epochám a výročiam či tematickým kategóriám, čo umožňuje zaradenie ich príbehu do kontextu 20. storočia.

E-dádateľňa pre registrovaných

Užívatelia registrovaní do e-bádateľne majú prístup k celým nezostrihaným nahrávkam, protokolom a ďalším archiváliám. K registrácii stačí vyplniť online formulár a odsúhlasiť pravidlá s užívaním.

Celými prepismi nahrávok väčšiny pamätníkov nedisponujeme, ctíme nahrávku ako primárny historický prameň pre ďalšie štúdium, pre ľahkú a rýchlu orientáciu v nahrávke má bádateľ k dispozícii časovú súpisku, tzv. protokol.

Použitie príbehov

Pamätníci, ktorých spomienky sú verejne prístupné na Memory of Nations, písomne súhlasili s využitím urobených nahrávok a poskytnutím fotografií či archiválií pre potreby ďalšieho nezárobkového bádateľského, osvetového či publikačného využitia. V niektorých prípadoch však mohli pamätníci podmienky súhlasu obmedziť.

Pokiaľ chcete audio alebo video, texty či fotografie publikovať, je nutné pozerať sa v rámci akého projektu bol príbeh pamätníka zdokumentovaný. Najrozsiahlejšie projekty Post Bellum (Príbehy 20. storočia, Príbehy 20. storočia) umožňujú videá, zvuky, texty a fotografie publikovať s podmienkou uvedenia zdroja „Post Bellum a Memory of Nations".

Príbehy musia byť publikované v súlade s etickými novinárskymi pravidlami, ako je objektívnosť, presnosť, faktická starostlivosť pri spracovaní príbehu, úcta k druhému človeku. Pri použití príbehov nesmiete zastierať významné okolnosti príbehu, je treba naopak všetkými dostupnými spôsobmi zisťovať a overovať skutočnosti a okolnosti pamätníkovho osudu.

Akékoľvek otázky ohľadom ďalšieho využitia materiálov a zdrojov z portálu Pamäti národa Vám radi zodpovieme.