30. 5. 1953 – 3. 6. 1953 – Menová reforma a následné občianske nepokoje

30. 5. 1953-3. 6. 1953

Články (20)
stránka 1 / 2