Anton Gajdošík

* 1933

 • „Stal sa tu taký smutný prípad. Jeden občan pomohol partizánom. Boli sme v škole a prišlo do dediny asi 200 partizánov. Ubytovali sa u neho a požiadali ho, či by im mohol dať civilné šaty. To boli občania z Čiech. Tak on im vyhovel, uniformu aj zbraň nechali u neho. Volal sa Matej Paulec. Všetko bolo v poriadku, len nejaký zloduch z obce ho udal na gestapo do Prečína. Som aj videl, ako prišlo 15 alebo 20 tých nemeckých vojakov a išli k nemu do domu. Zadržali ho a zobrali do Prečína na gestapo."

 • „On tu robil zememerača, to bola komasácia. Robil tu zememerača ako inžinier. Ale keď prišli do dediny partizáni, on sa zobral s nimi. Toto okolie nepoznáte. Ako sa ide na Mojtín, hore Hluchou dolinou na Zliechov a do Pružiny. Tam ich prepadli Nemci. Len zázrakom sa ten Žid, Ing. Ľudovít Berkovič, zachránil. Hovoril, že len rosu zo stromov oblizoval a tak prežil. A okolie tu poznal, to je asi štyri alebo päť kilometrov z toho Tŕstia, cez Riedke. Prišiel za mojim otcom, ktorý pumpoval vodu pre dobytok večer, a prosil ho, aby mu pomohol. A tak išiel do nášho sena sa schovať a zostal tam."

 • „To hneď po roku 1948 núkali vstúpiť do JRD a potom všetky možné výhody sľubovali. Pritom to znamenalo podpísať družstvo, všetko tam dať, kravy, role, a robiť tam otroka zadarmo. Aby som Vám to povedal tak, ako to v skutočnosti bolo. Oni však robili všetky možné represálie, a tak ľudia nakoniec podpísali. Otec bol kvôli kontingentom zatvorený štyri mesiace v Ružomberku, pretože sa mu nedalo splniť tie kontingenty, tie povinné dodávky."

 • Celé nahrávky
 • 1

  Horný Moštenec, 14.10.2017

  (audio)
  délka: 01:08:50
  nahrávka pořízena v rámci projektu Príbehy 20. storočia
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Nie odbornosť, ale stranícka knižka rozhodovala o osudoch ľudí

Anton Gajdošík - fotografia z čias vojenskej služby v útvaroch PTP (1952)
Anton Gajdošík - fotografia z čias vojenskej služby v útvaroch PTP (1952)
zdroj: z archívu pamätníka

Anton Gajdošík sa narodil 23. júla 1933, pochádza z obce Horný Moštenec. V mladom veku bol svedkom lokálnych udalostí súvisiacich s vypuknutím Slovenského národného povstania v okolí Považskej Bystrice. Rodičia Valent Gajdošík a Katarína Gajdošíková, rod. Galomišová, sa venovali poľnohospodárstvu, vlastnili 10 hektárov pôdy. V období nástupu komunizmu a silnejúcich tlakov kolektivizácie odmietal otec vstup do JRD (jednotné roľnícke družstvo). V dôsledku toho bol väznený za nesplnenie povinných dodávok, tzv. kontingentov. Na základe týchto okolností a zlého kádrového posudku absolvoval v rokoch 1953-1955 Anton Gajdošík trestnú vojenskú službu v útvaroch PTP (Pomocné technické prápory), ktorú strávil v Petřvalde ťažkou baníckou prácou pre Baňu Július Fučík. Pri nebezpečnej práci utrpel niekoľko úrazov. Po návrate sa zamestnal ako pracovník v JRD Horný Moštenec, kde pracoval až do odchodu do dôchodku v roku 1991. V roku 1959 sa oženil s Jozefínou Kudlovou, s ktorou mal štyri dcéry. V súčasnosti žije na dôchodku v Hornom Moštenci.