Potopení lodi Patria

25. 11. 1940

Na podzim roku 1940 kotvila u palestinského přístavu Haifa loď Patria, jejíž osazenstvo tvořily stovky Židů prchajících před nacismem. Britské úřady však odmítaly uprchlíky pustit na pevninu, aby nebyla narušena křehká rovnováha v Palestině. Židé z lodi Patria měli být deportováni do koncentračních táborů na ostrově Mauritius. Dle mezinárodní konvence byly úřady povinny vpustit na pevninu trosečníky, proto se ilegální organizace, která na palubě vznikla, rozhodla k zoufalému činu - poškodit loď Patria výbuchem. Exploze, ke které opravdu 25. listopadu došlo, však plavidlo poškodila více, než se čekalo. Do lodi natekla voda a převrátila se na bok. V nastalé panice během několika minut zahynulo 270 osob. Přeživší trosečníci byli britskou správou internováni v táboře Atlith, po roce pak propuštěni a většina pak vstoupila do armád protihitlerovské koalice.

Články (12)
stránka 1 / 2