Osvobození západní části ČSR americkou armádou

18. 4. 1945-10. 5. 1945

18. dubna 1945 vstoupily první jednotky americké armády na území bývalého Československa u obce Hranice poblíž Aše, o dva dny později vnikly i do Aše. Vzhledem k tomu, že toto území bylo osídleno Němci, nebyli Američané vítáni jako osvoboditelé. 25. dubna se bojovalo o Cheb, který Američané díky převaze poměrně snadno dobyli. 29. dubna se k hranicím předválečného Československa přesunuly další jednotky V. sboru 3. americké armády. 30. dubna si Američané vyžádali na generálním štábu Rudé armády postup na osu Karlovy Vary - Plzeň - České Budějovice. Sověti s tímto řešením nakonec souhlasili. Vojáci americké armády zahájili postup do českého vnitrozemí až 5. května 1945. Téhož dne pronikli ke Kynšperku a osvobodili Planou a Klatovy. 6. května v brzkých ranních hodinách byl útok obnoven. Hlavním cílem se stala Plzeň, kde den předtím vypuklo lidové povstání. Boje pokračovaly na dalších místech. Generál Patton zvažoval další postup přes domluvenou demarkační linii směrem k Praze. Byl si vědom toho, že německá miliónová armáda, které velel Ferdinand Schörner, již neklade na západě takový odpor, jako sovětským vojskům tvrdě bojujícím na Moravě. Z politických důvodů však sovětské vedení další postup Američanů do nitra Čech odmítlo. 7. května již boje na západě Čech prakticky ustaly, protože již předchozího dne se jednalo o kapitulaci německých vojsk. Němečtí vojáci přestali klást odpor a snažili se spíše přejít do zajetí. Američané tak mohli do 10. května obsadit zbytek území, které připadlo do jejich sféry. Při osvobozování českého území padlo 116 amerických vojáků, dalších 406 bylo raněno. Československo americké jednotky opustily do listopadu 1945. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Osvobozen%C3%AD_z%C3%A1padn%C3%ADch_a_jihoz%C3%A1padn%C3%ADch_%C4%8Cech_americkou_arm%C3%A1dou )

Články (210)
stránka 1 / 21