www.memoryofnations.sk / Príbehy 20. storočia v online archíve

Nadácia Orange

Súčasťou projektu v Strategickom partnerstve je aj zdokumentovanie 5 príbehov 20. storočia a ich doplnenie do online archívu. Zámerom projektu je zdokumentovanie a sprostredkovanie príbehov 20. storočia verejnosti, a aj týmto spôsobom bojovať proti súčasnému radikalizovaniu spoločnosti, ktorá so sebou prináša rôzne negatívne javy, ako sú vzrastajúca podpora pravicového násilia, xenofóbia, rasizmus, opätovné obracanie sa k totalite a potláčanie demokracie.

Popis autorských práv

Post Bellum SK