Miloslava Müllerová

* 1932

Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Naši rodinu úplně zničili

Miloslava Müllerová, 1950
Miloslava Müllerová, 1950
zdroj: Archív pamětnice

Miloslava Müllerová se narodila 27. prosince 1932 do rodiny sedláka Františka Růžičky. Rodina jejího otce sedlačila v malé obci Chlumec u Olešníku po několik generací. Výměrou svých polností 32 ha se po komunistickém převratu v roce 1948 stali kulaky a byli tvrdě postižení kolektivizací zemědělství. František Růžička odmítal jako několik dalších chlumeckých sedláků vstup do vznikajícího JZD. Za odpor byli postihováni likvidačními dodávkami. Jejího bratra Františka Růžičku ml. přiřadili k PTP, strávil dva roky práce v uhelném dole Barbora v Karviné. Domů se vrátil s podlomeným psychickým zdravím. Pamětnice nedokončila střední školu, protože chtěla po odchodu bratra na vojnu vypomoci rodičům na statku, kde po roce 1948 směli pracovat pouze rodinní příslušníci. V roce 1956 obvinili Františka Růžičku ze sabotáže a komunistická jurisdikce ho odsoudila k pěti letům v lágru, rodině vyvlastnila veškerý majetek a otce navždy vysídlila z okresu Týn nad Vltavou. Jejich hospodářství bylo zlikvidováno. František Růžička většinu trestu strávil v pracovním táboře Vojna nedaleko Příbrami. Miloslava Müllerová otce ve vězení několikrát navštívila. V roce 1955 se vdala a rodný statek opustila, až do roku 1989 nemohla najít dobré zaměstnání. Na rodný statek se vrátila až po roce 1989. Zkonfiskovaný majetek v 90. letech restituovali, ale nikdo v rodině již neměl o práci v zemědělství zájem, hospodářství prodali. Zemědělskou tradici, která se v rodině dědila po generace, komunistická totalita zničila.