Marie Křížová

* 1926

 • „Víte, to oni tak úplně trestali, pokutovali nás za nic. Neměli jsme ani peníze, ani jídlo, nic. Jen jsme měli mlíko, i když jsme ho nedodali, aspoň jsme ho vypili. A měli jsme pokutu taky, že nemáme dodáno, že nemáme obilí dodaný. A co jsme dali dobytka, víte, a vepřovýho a všeho. Zabít nám nedovolili. Dokonce milice přijela. Naši byli na poli. To už jsem byla vdaná. A lidi říkali: ,Čechovi, jeďte domů. Jela k vám milice.' Otevřeli vrata, vzali si troky a vynášeli ze sklepa brambory. A nenechali nám tam nic. Ani dobytek, ani jídlo, ani sadbu.“

 • „A oni taky znásilňovali. My jsme byli schovaní. Měli jsme takový barák a přes kůlnu, tam babička měla výměnek, ale ona už tam nebyla, takovou komoru. Tam jsme měli dvě postele. Tam byly od toho bratra služky, a byla tam Ukrajinka, a teď ještě my čtyři a maminka, pět, tak jsme tam byly všechny naskládané v té sekničce. A bratr šel spát na půdu do sena. A přišel ten pucák a povídá, kde jsou děvočky. A bratr dělal, jako že tomu nerozumí. Víte, on nás hledal. Bratr věděl, kde jsme, ale neřekl mu to. A potom ten důstojník řekl tatínkovi, ale vždyť je to hanba, já tady u vás spím a žádná ženská tu není. Když za mnou přijedou ti kamarádi, tak co řeknou? Tam bylo více důstojníků. Řeknou, tady ty ženské vůbec nejsou. Klepal, aby tam někdo šel, ale my jsme nechtěly. A pak se starší sestra sebrala a šla. A já ju budu hlídat, kde leží v ložnici, já budu tady na kraji, aby se jí nic nestalo. To říkal ten důstojník, ten inženýr. On taky přišel o manželku a děti, to říkal tatínkovi. To byl strašně hodný člověk a oni se ho báli.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Jihlava, 19.07.2023

  (audio)
  délka: 01:37:47
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Vysočina
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Ve vsi, kde vyrůstal Jan Kubiš

Marie Křížová v roce 1947
Marie Křížová v roce 1947
zdroj: archiv pamětnice

Marie Křížová se narodila 29. července 1926 jako dcera Bohumíra a Emilie Čechových v Ptáčově u Třebíče. Vyrůstala jako druhá nejstarší z pěti dětí na rodinném statku a od nejútlejšího dětství byla vedena k práci v zemědělství. Vychodila pouze místní jednotřídku. Za druhé světové války její rodiče vypomáhali potravinami lidem z měst. Ve 20. a 30. letech prožil v Ptáčově několik let Jan Kubiš, později známý svým podílem na atentátu na Heydricha. Vychovávali ho tu jeho příbuzní, rodina Mitiskových. Po atentátu na Heydricha byli Mitiskovi zatčeni a několik měsíců vězněni v terezínské Malé pevnosti, čtrnáct nejbližších Kubišových příbuzných nacisté popravili. Zatčení se obávala i rodina pamětnice, která byla s rodinou Kubiše velmi vzdáleně spřízněna. V květnu 1945 na statku Čechových pobýval důstojník Rudé armády. Po roce 1948, tedy v době kolektivizace, čelili Čechovi jako soukromí hospodáři postupnému zvyšování dodávek a jiným podobám šikany. Soukromě hospodařit vydrželi do roku 1958, kdy byl jejich statek zestátněn. Marie se v roce 1952 provdala za Ludvíka Kříže a měli spolu dvě děti, Ludvíka a Marii. Po svatbě žila s rodinou v Jihlavě a pracovala například jako uklízečka nebo prodavačka.