Nadpraporčík v.v. Vladislav Klečka

* 1922  †︎ 2017

 • „Během působení u Dunkerque jsme byli zařazování k různým nájezdům proti německým pozicím. Tak jsem se pochopitelně těchto nájezdů vždycky zúčastnil, vždycky jsem byl zařazen. Nejenom já, ale celá naše jednotka. Tak jsme se prostě dostali do bojů, do přímého styku s německou armádou.“

 • „Během roku 1942, ano 1942, [jsem se dostal] do Francie. Ve Francii jsem pak prostě byl do roku [1944], celou dobu až do invaze a během invaze jsem se pak dostal k naší zahraniční jednotce v Anglii.“

 • „Ale už to byla prostě německá říše takzvaná, že. Takže jsme se stali občany Německa, náš okres i naše vesnice. Tím okamžikem se stalo také to, že Němci potom začínali s odvody mladých lidí do německé armády. Já jsem prostě byl víceméně nucený tak nějak po otci. Jenomže mi tenkrát bylo jenom devatenáct nebo dvacet roků, tak jsem prostě spadal pod pravomoc rodičů a rodiče prostě převzali takzvaný ten Volksliste.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Praha, 02.02.2006

  (audio)
  délka: 36:15
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Za prudké dělostřelecké palby jsem použil vlastní zbraň a svého hlídače jsem poslal tam, kam patřil

Nadpraporčík v. v. Vladislav Klečka se narodil 24. ledna 1922 v Dolních Tošanovicích u Českého Těšína v tehdejším Československu. Po obecné škole pracoval na železničních drahách a v roce 1942 byl jako Volksdeutsche odveden do wehrmachtu. V Německu absolvoval výcvik a poté jej převeleli do francouzského La Rochelle a dalších částí Francie. Podílel se také na hlídání Atlantického valu. Po vylodění Spojenců v Normandii dne 6. června 1944, kdy se jeho jednotka stahovala z Francie, Vladislav Klečka dezertoval u města Lille a zběhl ke spojenecké armádě. Byl zajat americkými vojáky a následně internován v italské Neapoli. Tam navázal spojení s československou vojenskou misí. Po domluvě byl transportován do anglického Liverpoolu, kde dne 4. listopadu 1944 vstoupil do 1. československé samostatné obrněné brigády. V jejích řadách se pak účastnil obléhání francouzského přístavu Dunkerque. Po ukončení operace se s jednotkou přesunul do Československa a vrátil se k práci na železnici. Pracoval jako telegrafista, výpravčí a poté i jako náčelník stanice. Žil v Plzni, zemřel 27.7. 2017.