Pavel Dobrovolný

* 1934

 • „Nabytá svoboda, kterou jsme získali… Možnost samostatně se rozhodovat o tom, čím chci být, co chci dělat, to je věc, která mě celý život trápila, že není. Že se vždycky něčemu musím podřizovat. Bát se, že zase o něco přijdu. Byl to předěl. Ne ten rok, kdy se to stalo, trvalo to několik let, než to v sobě člověk našel nebo objevil. A začal si to uvědomovat, kam se to dostalo. Že jsem dneska svobodným pánem na svém majetku, rozhoduji si o všem, co dělám. Nemusím se obávat vám říct, co si myslím. To je ohromná věc a to nám 40 let chybělo.“

 • „Koncem šestého semestru mě zavolali na děkanství. Tam sedí děkan fakulty a kádrovák ČVUT. Přišel jsem. ‚Posaďte se.‘ Tak jsem si sedl a říkali mně: ‚Dodatečně jsme zjistili váš třídní původ. Neodpovídáte třídnímu složení na vysoké školy. Nedáváte záruku, že z vás bude dobrý inženýr, který bude sloužit socialistické společnosti. Proto vás s okamžitou platností vylučujeme z vysoké školy.‘ To bylo pro mě… Mě už smrt maminky a problémy trochu přešly, ale tohle byla taková věc, která ve mně vyvolala takový zvláštní odpor ke všemu. No, nedalo se nic dělat. ‚Okamžitě odevzdejte index.‘ Tak jsem odevzdal index…“

 • „V roce 1939 nebo 1940 přišli zástupci německé armády. Vytvořili u nás takzvanou nucenou správu a udělali inventuru veškerého majetku. Předepsali tátovi určité dodávky, které si odebírali přímo pro armádu. Byl předepsaný určitý počet mléčných jednotek a množství těch jednotek musel otec naplnit třeba vajíčky, vepřovým nebo hovězím masem nebo obilninami. Zkrátka za války fungovaly tyhle mléčné jednotky.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Praha, 04.03.2019

  (audio)
  délka: 01:53:24
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Režim mě pronásledoval celý život

Pavel Dobrovolný, ED natáčení PB, 2019
Pavel Dobrovolný, ED natáčení PB, 2019
zdroj: Paměť národa

Pavel Dobrovolný se narodil 6. července 1934 v Ratibořicích u Třebíče. Vyrůstal spolu se dvěma sourozenci na rodinné usedlosti. Za druhé světové války fungovala na statku nucená správa, na konci války tudy prošla sovětská armáda. Euforii po válce vystřídal v roce 1948 nástup komunistů k moci a rodiny se záhy dotkla konfiskace majetku. V roce 1950 zemřela matka, o rok později byl otec Emil Dobrovolný zatčen a půl roku vězněn. Po jeho propuštění musela rodina statek opustit. Otec žil v nedaleké obci Petrůvky, sourozenci se rozdělili – pamětník žil u strýce z matčiny strany v Praze. Tam odmaturoval na gymnáziu a přihlásil se na elektrotechnickou fakultu ČVUT obor rádio, film, televize. Po šesti semestrech ho vyloučili kvůli nevyhovujícímu kádrovému profilu. Po vojně absolvované u technických praporů na Šumavě nastoupil do zaměstnání v podniku Tesla, poté přešel do Československé televize. V roce 1963 nastoupil znovu na ČVUT – studia tentokrát mohl dokončit. Dvakrát se oženil, s druhou manželkou žije dodnes. Po roce 1989 jim byl vrácen rodinný majetek. S manželkou založil v Ratibořicích kozí farmu.