Alžběta Wildová

* 1936

 • „Bombardovali u nás, bombardovali. Byli jsme schovaní v takovémhle rohu v posteli, na posteli s mámou – a teď přišel nějaký pán, jmenoval se Macák, on byl takový půldoktor. Že mu manželku zabilo. Dostala střep do čela. On chodil po ulici, aby se mu něco stalo, že nechce žít, když mu manželku zabilo. A on chodil, chodil, a nezabilo ho. Ťukal u nás na dveře, říkám: ‚Kdo to ťuká?‘ On to byl ten Macák: ‚Lidi chodí do kulturního domu, lidi chodí do kulturního domu.‘ Ve sklepě byli lidi, tam už byla sláma, deky… Já říkám: ‚Mámo, my tam iděme taky, my tam iděme, my tam iděme, my tam iděme.‘ Tak jsme vzaly na záda cejchy, ty menší dvě děti, Katku a Josefa, kteří byli ještě maličcí, když mně bylo teprve deset. Tak jsme šli do kulturního domu a tam jsme do rána přespali. A ráno vstáváme a říkají: ‚Je mier, je mier, je mier.‘ Najednou že přestali bombardovat. Potom jsme šli domů, všechno bylo popadané ze střechy, červené tašky jsme měli. Říkali jsme: ‚Co my tady?‘“

 • „Nebyla tam práce. Tady v Rokytnici vyhnali Němce. Byly tu dvě fabriky, kde se tkalo. Já jsem dělala v Horní Rokytnici, kde jsem soukala a snovala. Potom jsem byla doma s dětmi a pak jsem se dostala do Dolní Rokytnice, že potřebují snovačku, tak mi zařídili jesle pro staršího syna. Potom sem přišla Marie (Bešinová), protože tam nebyla práce a na poli že ona dělat nebude, protože nesnáší slunce. Jiná práce ve Vráblích nebyla. To až později, když jsme tu byly dávno zaměstnané. Já jsem přišla za ní, byla jsem na ni zvědavá, jak se tu mají, s dětmi a jak to tady vypadá. Tak jsem tu zůstala a zaměstnala jsem se tady.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Rokytnice nad Jizerou, 06.05.2022

  (audio)
  délka: 01:05:20
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
 • 2

  v Rokytnici nad Jizerou, 19.11.2022

  (audio)
  délka: 40:44
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Otce odvlekli na frontu a mou sestru zranily za války střepiny

Alžběta Wildová v Krkonoších koncem 50. let
Alžběta Wildová v Krkonoších koncem 50. let
zdroj: archiv pamětníka

Alžběta Wildová, rozená Betáková, se narodila 25. ledna 1936 ve městě Vráble na jižním Slovensku. Rodiče Štefan a Kateřina měli dohromady osm dětí, šest dívek a dva chlapce. Druhou světovou válku rodina prožívala intenzivně na vlastní kůži. Otce povolali s koňmi a vozem do Ruska. Při bombardování byla zraněna sestra pamětnice, které střepiny poranily nohu. Nálety sovětských letadel na konci války zničily rodině dům. Otec se z války vrátil až rok po jejím konci, všemi považován za mrtvého. Pamětnice se ve 14 letech odstěhovala za starší sestrou Marií do Rokytnice nad Jizerou, provdala se za Karla Wilda, vychovala dva syny a pracovala v textilní továrně. V roce 2022 byla vdova a žila v Rokytnici nad Jizerou. Příběh jsme mohli zaznamenat díky podpoře z města Rokytnice nad Jizerou.