Jaroslav Stuchlý

* 1926

 • „Moje sestra Tonička chodila na reálku a její profesor jí dal dopis, aby ho předala tajemníkovi na obci, jmenoval se Folta. Ona přišla domů a řekla to mamince a maminka řekla: 'Okamžitě si vezmi kolo, jeď tam a předej to!’ Ona nevěděla, oč se jedná. Když to Folta přečetl, tak řekl: ‘Nikomu o tom neříkej a běž domů. Nikomu se nezmiňuj, že jsi u mě byla.’ A odešel. On byl členem protinacistické skupiny intelektuálů. Toho profesora, který ten vzkaz poslal, zavřeli. Udělal tu chybu, že se stavil domů a tam na něj čekali. Kdyby odešel z práce okamžitě, tak se tomu vyhnul. Celou tu skupinu zavřeli a mezi nimi byli i dva mladíci z Proskovic, kteří chodili s mými sestrami. Byl to doktor Sunek, to byl právník, a ten druhý byl učitel. Celou tu skupinu zavřeli.“

 • „Pak bylo osvobození. To bylo něco úžasného. Mně bylo 18 let. Všechno se znovu obnovovalo. To byla nádherná doba. Lásky, zamilovanost, to bylo taky v tom období. A pak přišel rok 1948, Vítězný únor. Všechno se začalo měnit. Ale to se ještě nezměnilo hned všechno, to šlo postupně. V roce 1948, 1. října, jsem nastupoval na vojnu, na prezenční službu. Do té doby to ještě jakž takž nebyl komunismus, to ještě skutečně přežívala do určité míry masarykovská demokracie.“

 • „My jsme se chodili koupat k Odře, samozřejmě sami kluci a nahatí. Přišel rok 1938 a Odra byla hraniční řeka. Konec, už jsme tam nesměli chodit. To byl takový první zásah v mém věku, kdy jsme si uvědomili, že tady je něco zle. Potom přišel rok 1939. To si dobře pamatuji, protože jsme chodili do Orla. To byla organizace, která nás vedla po stránce psychické i fyzické. Byli jsme tam a přišel někdo z vedoucích a řekl: ‘Prosím, běžte domů a nikde se nezastavujte. Přišli sem Němci a zabírají nás. S nikým nemluvte a běžte rovnou domů.’“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Ostrava - Výškovice, 13.05.2022

  (audio)
  délka: 01:30:03
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy našich sousedů
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Pravdy se můžete domoci jedině tak, že budete mít více zdrojů

Jaroslav Stuchlý
Jaroslav Stuchlý
zdroj: Archiv pamětníka

Jaroslav Stuchlý se narodil 26. listopadu 1926 ve Staré Bělé u Ostravy jako šesté dítě manželů Stuchlých. Jaroslav prožíval za první republiky po boku svých sourozenců šťastné dětství. To narušil až rok 1938. V době, kdy Československo muselo jako důsledek mnichovské dohody postoupit nacistickému Německu značnou část svého území, bylo Jaroslavovi 12 let. Velkou část svého dospívání prožíval během druhé světové války. V roce 1941 začal studovat na obchodní střední škole ve Veverské Bítýšce. V říjnu 1948 nastoupil na základní vojenskou službu v Klatovech. Společně se svými kolegy byl připravován na příchod třetí světové války. V nehostinné šumavské přírodě se učili, jak se pohybovat v terénu a jak se vyhýbat tamním bažinám. Po ukončení základní vojenské služby šel Jaroslav pracovat do závodu Ferona, kde řídil nákup a prodej zboží. V květnu 1989 Jaroslav na popud svého bratra vstoupil do Československé strany lidové. Po sametové revoluci byl kooptován jako zastupitel za Československou lidovou stranu v městském obvodu Ostrava Jih. O dva roky později v řádných volbách kandidoval na nevolitelném místě. Později se angažoval v kontrolní komisi. V roce 2022 žil v Ostravě.