Július Lőrincz

* 1944

 • "Pražská jar? Možno by som vedel toho povedať viac ak by som bol žil v Prahe alebo v Bratislave. V Prahe sa už protikomunistické a protisovietske veci vo veľkom diali. Boli sme tam na kongrese. Vystúpili sme z lietadla a nasadli do auta, ktoré nás tam už čakalo. Počas cesty do mesta, sme už všade navôkol videli rôzne zástavy a bannery, ktoré dákym spôsobom hlásali protikomunistické postoje."

 • "Rok 1968 je zaúčtovaný, aspoň u mňa, ako rok kedy sme dostali internacionálnu pomoc. V našej krajine sa naozaj vyskytovali skupiny, jednotlivci, ale hlavne tie skupiny, ktoré chceli aby režim zanikol. Burcovali ďalších občanov. Ja som v tom roku učil v Jelšave, kedy mi jeden priateľ navrhol, že ma vezme domov. Po ceste sme sa rozprávali a bol veľmi informovaný o dianí o aktivitách nepriateľov režimu. Cez rôzne kanály ale o činnostiach a plánoch nepriateľa sa vždy vedelo. Vedelo sa o všetkom."

 • "Bolo nás 22 funkcionárov, ktorí boli lietadlom z Prahy vyslaní do Moskvy. Vošli sme do obchodu s mäsom a nemohli sme si povedať ako u nás doma: Dajte mi prosím jedno karé alebo pliecko. Mäsové výrobky dávali zaradom, bez možnosti výberu. Jeden môj kolega mal chuť na vajcia. Nenašli sme ich ani v jednom z obchodov. Regály zívali prázdnotou, kým na Ukrajine aj u nás boli tieto regály preplnené rozličným tovarom. Sovietska Únia na úkor vlastného blahobytu pomáhala druhým."

 • Celé nahrávky
 • 1

  Rožňava, 02.07.2022

  (audio)
  délka: 01:00:46
  nahrávka pořízena v rámci projektu Príbehy 20. storočia
 • 2

  Rožňava, 02.07.2022

  (audio)
  délka: 02:09:54
  nahrávka pořízena v rámci projektu Príbehy 20. storočia
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Aké bolo byť tajomníkom okresného výboru komunistickej strany?

Július Lőrincz
Július Lőrincz
zdroj: osobný archív JL

Július Lőrincz sa narodil 3. júna 1944 do maďarskej roľníckej rodiny tzv. kulakov. Pochádza z gemerskej obce Slavec. Časť mladosti strávil v Tibe a neskôr značnú časť dospelého života prežil v bývalom baníckom meste Rožňava. Jeho rodičia boli roľníci vlastniaci rozsiahle pozemky v okolí svojho domova, ktoré sami obrábali. Pamätníkov otec zasvätil svoj život okrem roľníctva aj viere. Z dvoch súrodencov bol Július tým mladším a zároveň aj jediným, ktorý po ukončení strednej školy nešiel pracovať, ale v štúdiu dlhé roky popri svojej funkcií v krajskom a neskôr okresnom výbore ešte pokračoval. Študoval v Košiciach, Budapešti aj v Prahe. V roku 1979 skončil ako doktor sociálnych a politických vied vo vednom odbore Národné hospodárstvo ČSSR na Vysokej škole politickej ÚV KSČ v Bratislave. Pôsobil na Krajskom výbore strany v Košiciach, odkiaľ bol neskôr ako kádrová rezerva v roku 1983 preložený do Rožňavy. V Rožňave pôsobil vo funkcii tajomníka okresného výboru strany v oblasti straníckej práce v poľnohospodárstve až do pádu režimu. Po ňom sa venoval podnikateľskej činnosti a neskôr sa vrátil učiť, najprv do Krásnej Hôrky a neskôr do Rožňavy, do maďarskej školy. Má jedného syna, dvoch vnukov a manželku Emmu, s rodinou dnes žije v meste Rožňava.