Miroslav Kusý

* 1931  †︎ 2019

 • „Ja som mal hodne priateľov v Prahe, lebo tam som strávil sedem rokov. Predstavitelia toho demokratizačného procesu, mnohí z nich, boli moji priatelia, však moja generácia to tam robila. Moja a o jeden stupeň staršia, takže to aj viedlo k tomu, že po vstupe vojsk do Československa, po okupácii Československa, pri tých čistkách som šiel z partaje medzi prvými. Práve v dôsledku toho, že som bol bezdetný a v rozvodovom konaní, tak som sa nechal nahovoriť, aby som šiel s Husákom do politiky, a to robiť vedúceho ideologického oddelenia. To bola tá strana, ktorá sa mala prerodiť, a ktorá sa prerodila. Prišiel tam Dubček napríklad, takže šlo o možnosti vytvorenia, podľa naivných predstáv, že sa s tým dá ešte stále niečo robiť. Takže Husák, po vstupe vojsk, a to ešte stále bola sloboda tlače, to trvalo až do februára, marca šesťdesiat deväť, ešte stále to fungovalo takýmto spôsobom. Husák si pozval Bohuša Gracu, riaditeľa Vojensko-historického ústavu, ktorý bol aj môj priateľ, za šéfa ideologického oddelenia. Graca patril k tým progresistom, teda v tej strane sme sa delili na konzervatívcov a progresívnych komunistov, liberálnych, ako sme to rôzne nazývali. Takže on bol predstaviteľ tohto prúdu. Graca sľúbil Husákovi pod podmienkou, že dostane vedúceho ideologického oddelenia, on mal byť tajomníkom ideologického oddelenia, on bol tajomníkom. Ale človek, ktorý mal na starosti celú tú ideologickú sféru, že tam pôjdem ja. Ja som bol vtedy práve predstaviteľom tohto prúdu, ktorý hodne publikoval na túto tému, na tému obrody marxizmu a čo sa s tým dá robiť, kritika pomerov, kritika celého dovtedajšieho komunistického režimu, to stále fungovalo, to stále šlo v tomto duchu. Aj vzhľadom na to, ako som povedal, že som bol bez záväzkov, som sa nechal nahovoriť, že do toho idem, do toho dobrodružstva. Že čo sa s tým dá ešte robiť. Moc sa s tým nedalo robiť. Ja som tam šiel po dohode s Husákom, ktorú on formuloval dvomi zásadami. Prvá bola, že s Dubčekom stojíme a padáme, to bola prvá verejne priznaná zásada a druhá bola, že od Akčného programu strany neustúpime ani krok.“

 • „Keď vznikla Charta, tá mi bola blízka a ľudia, ktorí Chartu iniciovali a podpísali, mnohí z nich boli moji priatelia. Zdeněk Mlynář napríklad, ktorý prišiel za mnou ešte v decembri 1976, teda tesne predtým, než vyšli s Chartou von, ale prišiel lanáriť Dubčeka do Charty, ale sa mu nepodarilo s Dubčekom stretnúť, tak nakoniec sa Dubček nestal súčasťou toho. To sa samozrejme držalo v prísnej tajnosti, tá iniciačná skupina, pretože to mohlo mať nádej na úspech, ak sa to podarí dostať von bez toho, aby to padlo do rúk bezpečnosti a orgánom. Ja som sa sám nedozvedel o vzniku Charty skôr, než bola vyhlásená. Potom som sa stal signatárom v tom prvom kole, nasledujúcom. Nebol som medzi tými zakladajúcimi, ale mnohí, ktorí neboli v Prahe, mali ten pech a sa nedostali medzi týchto ľudí. Ale to nebolo podstatné, podstatné bolo, že som podpísal Chartu a tým skončilo moje dokumentaristické obdobie. Vtedy som už bol dokumentaristom v Univerzitnej knižnici a prišlo obdobie, kedy som sa stal manuálnym robotníkom.“

 • „To už boli tie veľmi búrlivé roky. Stalinova smrť, demaskovanie Stalinovho kultu, strašné diskusie na všetky tieto témy, čiže sa to všetko začalo, tá pevná komunistická stavba, rúcať. Ja som na škole aj vstúpil do komunistickej strany, respektíve vtedy sa do strany nevstupovalo. Vtedy vás pozvali do strany a to sa neodmietalo, to sa nedalo jednoducho odmietnuť. Ale ja som vtedy takto neuvažoval, ja som bol skutočne presvedčený mladý komunista a o všetkých tých hrôzach komunizmu sme vtedy nevedeli nič. Počúvali sme procesy, ktoré boli verejne vysielané na uliciach ampliónmi a verili sme tomu, že sú to zradcovia, ktorí sa verejne priznávajú ku svojim zločinom. Bolo to ohavné, strašné, ale sme si hovorili, prečo by sa priznávali, keby to neurobili. To, čo bolo za tým, sme sa všetko dozvedeli, keď sa to demaskovalo celé.“

 • „Oni sa mi síce v tom prvom období vyhrážali: ,Pán Kusý, keď sa tieto naše rozhovory dostanú do Slobodnej Európy, tak počítajte s tým, že máte deti, že sa im môže stať niečo. Naštvaní občania, ktorí to počuli z Hlasu Ameriky alebo zo Slobodnej Európy vám môžu povytĺkať okná. Treba vám to?ʻ Čo som ja na toto urobil jediné, že som okamžite zatelefonoval do Slobodnej Európy. Ja som to povedal. Toto celé, všetko, čo mi zakazovali. A keď oni zistili, že ja toto takto publikujem, a že to vyjde v Slobodnej Európe aj s tými vyhrážkami, tak prestali.“

 • „To vzniklo v dôsledku rokov odmäku po Stalinovej smrti to postupne gradovalo, až došlo k šesťdesiatemu siedmemu a ôsmemu roku, kedy ten odmäk vrcholil, prakticky zanikla cenzúra, bolo možné publikovať, angažovať sa, takže to bolo obdobie, kedy som sa aj ja začal politicky angažovať. To sme už boli vytriezvení, moja generácia, z toho komunistického ošiaľu. Poznali sme to zázemie, vedeli sme už niečo o gulagoch a procesoch a to všetko nám postupne otváralo oči, takže to bol taký kritický pohľad. Ale stále sme vlastne žili v komunistickom tábore. Ten tábor bol zdanlivo až do vpádu vojsk a ten to len potvrdil, že je neporaziteľný a že sa s ním nedá pohnúť. Stále sme rozmýšľali, aj keď sme už boli vytriezvení marxisti, tak sme stále rozmýšľali v tých dimenziách, že toto sú hranice, tie sú pre nás neprekročiteľné. Takto vznikla aj idea toho Dubčekovho socializmu s ľudskou tvárou. Keď už musíme žiť v tom socializme, inú alternatívu nemáme, nech je to aspoň znesiteľný socializmus, nech sa v ňom dá aspoň trochu dýchať. Takže preto tá ľudská tvár, o to nám šlo. To bol ten leitmotív šesťdesiateho ôsmeho roku, tých diskusií. Ja som vtedy začal publikovať politickú publicistiku, v šesťdesiatom ôsmom som napísal okolo dvestopäťdesiat článkov. Keď som to neskôr dával dohromady, sám som nechcel veriť, že toho bolo toľko.“

 • „Vyviedli vás pred budovu, odchádzali ste z budovy a tam na vás čakali dvaja páni v kožených kabátoch a povedali: ,Pán Kusý, pôjdete s nami.ʻ Neporušili zákon. Oni ma prepustili, minútu alebo pár sekúnd som bol voľný a zase ma vzali a odviedli na ďalších dvadsaťštyri hodín.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Bratislava, 23.01.2015

  (audio)
  délka: 01:28:07
  nahrávka pořízena v rámci projektu Príbehy 20. storočia
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Základný komplex ľudských práv – to sme v revolúcii chceli a to sme dosiahli. Ako s tým už zaobchádzame, to je druhá vec.

Miroslav Kusý.jpg (historic)
Miroslav Kusý

Miroslav Kusý sa narodil 1. decembra 1931 v Bratislave v robotníckej rodine.  V roku 1950 zmaturoval a odišiel do Prahy na Vysokú školu politických a hospodárskych vied, ktorá však čoskoro zanikla, preto po druhom ročníku prešiel na Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej. Tu dokončil štúdiá marxistickej filozofie. Stal sa členom KSČ, vplyvom viacerých okolností ale začal svoj postoj ku komunistickému zriadeniu postupne prehodnocovať. V Prahe pracoval do roku 1957 ako referent na ministerstve školstva, privítal ale príležitosť odísť na Univerzitu Komenského v Bratislave a vrátiť sa po viacerých rokoch opäť domov. Do roku 1962 pôsobil na pozícii odborného asistenta Katedry dejín filozofie a logiky, neskoršej Katedry dejín historického materializmu, kde pracoval až do svojho vynúteného odchodu z univerzity. V roku 1968 sa stal vedúcim ideologického oddelenia ÚV KSS, za svoju kritiku režimu bol však vylúčený zo strany a prišiel aj o miesto profesora na Univerzite Komenského. Stal sa dokumentaristom Novinárskeho študijného ústavu v Bratislave, neskôr získal zamestnanie v  Univerzitnej knižnici. Ďalším významným medzníkom v jeho živote sa stala Charta 1977. Podpísanie Charty znamenalo preňho radikálnu zmenu, pretože sa dostal do pozornosti ŠtB, navyše prišiel o zamestnanie. Mohol pracovať už len ako robotník, ale kvôli svojej minulosti získaval miesto len s veľkými ťažkosťami. Súčasťou jeho života sa stalo prenasledovanie a opakované vyšetrovanie zo strany bezpečnostných orgánov. Koncom 80. rokov začal intenzívne využívať ako prostriedok šírenia svojich názorov Rádio Slobodná Európa, ktorého vysielanie prestal režim v tom čase rušiť. Pravidelne sa stretával s inými chartistami, spisovateľmi a intelektuálmi. Táto činnosť ho nakoniec priviedla v roku 1989 do väzenia a pred súd. Miroslava Kusého obžalovali v procese s tzv. Bratislavskou päťkou kvôli opakovanému publikovaniu komentárov v Rádiu Slobodná Európa a odsúdili na deväť mesiacov odňatia slobody. Proces s ním prebehol doslova pár dní pred začiatkom revolúcie. Počas Nežnej revolúcie sa stal podpredsedom Verejnosti proti násiliu, v decembri 1989 bol vymenovaný za riaditeľa Federálneho úradu pre tlač a informácie. Do volieb v roku 1990 zastával i miesto poslanca Federálneho zhromaždenia, po ich uskutočnení sa stal poslancom Slovenskej národnej rady a členom jej predsedníctva. Od roku 1990 bol rektorom Univerzity Komenského, pôsobil aj ako vedúci Katedry politológie FF UK. Miroslav Kusý je zakladateľom Slovenského helsinského výboru a členom rôznych organizácií na ochranu ľudských práv.