Ladislav Kubizňák

* 1949

 • „,Představte si, že jste agent, a popište mi cestu do místa vašeho bydliště.‘ Začal jsem popisovat: ,Pojedete do stanice Budějovická, nastoupíte na autobus číslo 206, pojedete a vystoupíte na zastávce Modrá škola.‘ Pak se mi rozsvítilo a tomu vousatému říkám: ,A vy jedete dál. (…) ‚Jak to víte, že jedu dál?‘ – ,Já jsem si v tento moment uvědomil, že vás znám z autobusu.‘ Pak se ukázalo, že to byl náčelník té rozvědné školy. Tím jsem ho značně zaujal. Uvědomil jsem si to, že jsem znal jeho tvář. (…) To jsou silné momenty, kdy něčím zaujmete, a já jsem měl zájem je zaujmout. (…)“

 • „Byli jsme v Sequoia National Park, byla (na nás nasazená) kalifornská sledovací skupina, taková seriózní. Jdeme se najíst. Oni přicházejí samozřejmě později než my, než zaparkují a podobně (…) My už jsme hotoví. Vy musíte čekat, než budou hotoví. Teprve až oni dojedí, dají si kafe, tak jsem mrknul na toho šéfa skupiny: ‚Můžeme?‘ Kývnul a šli jsme. Když si vytvoříte nějaký vztah na tu skupinu, neděláte jim nějaké problémy, neujíždíte, chováte se solidně, někdy vám můžou zase oni pomoci. Což nám i udělali. (…) Pomohli nám dostat se zkratkami na letiště. Nebýt toho, tak mi letadlo uletí.“

 • „Drabík podle ulice. (…) Měl jsem krycí jméno Drabík, číslo 169 765. Šifry se podepisovaly číslem. Když mne prověřoval NBÚ, tak jsem jim říkal: Mně československý stát propůjčil jinou identitu. Tam byl nějaký Drabík s tímhle číslem, já jsem Láďa Kubizňák, tak si mne nepleťte. To nebylo z mé vůle, to bylo z vůle státu a Česká republika je následníkem tohoto státu. (…) To byl Drabík, tak si to s ním vyřiďte. (…) Ukažte mi jakoukoliv šifru, která je podepsaná Láďa Kubizňák. Není. No, to je jen taková otázka.“

 • „Když mluvím o tom, co bylo podstatné, tak už se blížíme ke zdroji. O zdrojích se nemluví, to je určitá etika, mluvit je o tom obtížné, spíše se toto téma vynechává. Hlavní činností byl sběr utajovaných skutečností, že všech sfér života. Hlavně oblasti politické, ekonomické a vědecko-technické. Bylo třeba se věnovat ochraně proti průniku kontrarozvědky, která byla vyškolená, kvalifikovaná a byla doma. Navíc vybavená technickými prostředky, o kterých se nám mohlo zdát.“

 • „Byl jsem vyslán do New Yorku. Odletěl jsem tam v září, to souviselo s tím, že začínalo Valné shromáždění OSN, protože moje legalizační funkce byla, že jsem byl diplomatem a měl jsem na starosti 5. výbor Valného shromáždění OSN, což byl rozpočet, financování mírových sil, penzijní fond a další personální a administrativní agentura spojená s činností OSN.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Praha 4, 06.10.2011

  (audio)
  délka: 04:32:30
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Byl jsem v New Yorku u tepu doby

Ladislav Kubizňák v šedesátých letech
Ladislav Kubizňák v šedesátých letech
zdroj: archív pamětníka

Ladislav Kubizňák se narodil se v roce 1949 v Jaroměři, vyrůstal však na Broumovsku, v roce 1971 maturoval na SPŠ strojnické v Hradci Králové a poté v roce 1976 absolvoval VŠE v Praze. V letech 1976-1980 byl zaměstnán na Městském výboru SSM v Praze a na OÚNZ v Praze 4. V roce 1980 nastoupil k 26. odboru MV - SNB, kontrarozvědka, od  roku 1984 byl v legalizační funkci na Federálním ministerstvu zahraničních věcí. V září 1985 byl vyslán jako diplomat na stálou misi při OSN v New Yorku, 5. výbor Valného shromáždění OSN. Od června 1988 působil jako zástupce rezidenta rozvědky v New Yorku, v USA zůstal do konce února 1990. Z rozvědky byl propuštěn v roce 1991, oficiálně z organizačních důvodů. Od roku 1999 do roku 2006 byl vedoucím mise Czech Trade v Rize.