Ján Buzássy

* 1935

 • "Učili sme sa aj jazyky, ale hlavne sme sa učili politickú ekonómiu, pretože, ako sa ukázalo, to bola veľmi komunistická škola, ktorá chcela vychovávať budúcich ľudí pre zahraničný obchod. Ale to museli byť kovaní a poslušní komunisti. Dostal som sa tam s viacerými Bratislavčanmi. Ale boli tam ľudia aj zo stredného a východného Slovenska, ktorí bývali na internáte na Puškinovej ulici. Politiku do nás pchali veľmi veľa. Bolo tam aj dosť matematiky, takej tej ekonomickej."

 • „Podstata bola to, že mňa lákal únik z atmosféry. V 50. rokoch bola hrozná atmosféra a ten jazyk bol hrozný. Ja som si akosi chcel vytvoriť nejaký svet iného jazyka, takého čistého, takého obyčajného. Lebo keď uvážite, že keby ste teraz zobrali noviny z 50. rokov, tak by ste vedeli, že to je Slovenčina, ale nevedeli by ste celkom všetko, o čom sa tam píše. Lebo všetko sa inak povedalo. Už len to, že vznikol pojem ľudová demokracia. To je výmysel socializmu, že to má byť taká lepšia, ľudovejšia ľudovláda. A potom sa hovorilo nie že sme niečo nesplnili alebo nevieme spraviť, vravelo sa: máme rezervy. To znamená, že my by sme to chceli, ale máme rezervy a aj to spravíme. Samozrejme to bola iba tliapanica do vzduchu.“

 • „Bol zrušený Kultúrny život, lebo mal zlú politickú tendenciu. Namiesto neho mal vychádzať Literárny život, ale ten bol neskôr z rovnakých dôvodov tiež zrušený. Slovenské pohľady neboli zrušené, lebo tam bol Milan Ferko a ten všetko vysvetlil. My sme boli zrušení, lebo sme napríklad vydali reportáž Petra Repku zo Sovietskeho zväzu. Ale už sa o tom dlhšie jednalo. Ja som bol miliónkrát pozvaný na zväze. Pýtali sa ma, čo ďalej z Mladou tvorbou. Sľuboval som, že odstúpim ja, nech to robí niekto iný, nepáčilo sa im. Navrhol som, že môže odstúpiť celá redakcia a môžu dosadiť oni druhých ľudí, ani to sa im nepáčilo.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Karlova Ves, 22.10.2018

  (audio)
  délka: 03:18:44
  nahrávka pořízena v rámci projektu Príbehy 20. storočia
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Chcel som zveľaďovať jazyk

Ján Buzássy, 70. roky
Ján Buzássy, 70. roky
zdroj: album pamätníka

Ján Buzássy sa narodil 10. 4. 1935 v Kočovciach. V roku 1954 zmaturoval na strednej hospodárskej škole. V rokoch 1956 do roku 1961 absolvoval štúdium knihovedy a slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 1965 debutoval básnickou zbierkou Hra s nožmi. Po vyštudovaní pracoval od roku 1961 ako redaktor literárneho mesačníka Mladá Tvorba, v roku 1966 sa stal jej šéfredekatorom. V dôsledku normalizačných snáh bola Mladá Tvorba v roku 1971 zrušená. Po jej zániku pracoval ako redaktor a neskôr šéfredaktor Slovenského spisovateľa. Po roku 1989 bol predsedom Asociácie spisovateľov Slovenska a šéfredaktorom mesačníka Kultúrny život.