Mgr. Ján Bajtoš

* 1937

Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Nemohli sme sa prizerať, ako režim ničí tých najsvedomitejších

Ján Bajtoš sa narodil 24. júna 1937, pochádza z obce Spišský Štvrtok. Je najstarším spomedzi troch bratov. Otec Ján Bajtoš sa spoločne s matkou Alžbetou Bajtošovou, rod. Zummerovou, živili prácou na rodinnom hospodárstve. Po komunistickom prevrate roku 1948 rodinu tvrdo zasiahli opatrenia v oblasti násilnej kolektivizácie a kontingentov. Otec bol na výstrahu tri dni vo väzbe za neskoré odovzdanie úrody. Ján Bajtoš ml. ako nadaný žiak po skončení ľudovej a meštianskej školy pokračoval štúdiom na levočskom gymnáziu. Na znak nesúhlasu s režimom spoločne s ďalšími kamarátmi písal protestné protikomunistické nápisy v obci. V apríli roku 1954 bol zadržaný Štátnou bezpečnosťou a absolvoval vyšetrovaciu väzbu v Levoči, neskôr v Košiciach. V auguste roku 1954 bol ako mladistvý odsúdený Krajským súdom v Košiciach na 1,5 roka odňatia slobody. Po odvolaní mu na Najvyššom súde v Prahe trest zvýšili na 2 roky. Väzbu absolvoval v nápravnom ústave pre mladistvých v českej obci Zámrsk. Po ukončení trestu ho zamestnal štátny podnik Jáchymovské doly: skúmal prítomnosť uránovej rudy v rámci elokovaného pracoviska v Novoveskej Hute (dnes mestská časť Spišskej Novej Vsi). Po rozsiahlych peripetiách sa mu podarilo ukončiť štúdium na gymnáziu v Levoči, neskôr absolvoval dvojročné štúdium na Pedagogickom inštitúte v Martine. V ďalších rokoch pôsobil ako učiteľ v Staškove, neskôr bol zástupcom riaditeľa. V roku 1961 uzavrel manželstvo s Annou Malíkovou, ktorá bola tiež pedagogičkou. Z manželstva vzišli dvaja synovia a jedna dcéra. V roku 1966 sa vrátil do Spišského Štvrtka a neskôr sa zamestnal ako vedúci pracovník oddelenia starostlivosti o rodinu a deti na okresnom národnom výbore. Po páde komunistického režimu bol vymenovaný na post tajomníka ONV. Neskôr bol po nástupe Vladimíra Mečiara k moci z funkcie odvolaný. Od roku 1996 žije Ján Bajtoš na dôchodku v Spišskej Novej Vsi.