The Stories of Our Neigbours

Žákovský dokumentaristický projekt Příběhy našich sousedů si klade za cíl probudit v nejmladší generaci zájem o moderní historii a dokumentaristickou práci. Reportážní týmy vyráží za pamětníky, natáčí jejich vzpomínky, dohledávají si informace, navštěvují archivy a muzea, mluví s odborníky. Výstupy své práce potom zveřejňují na webu www. myjsmetonevzali.cz. Forma výstupu je volná, od audio reportáže přes texty nebo třeba povídku. Osobní kontakt s pamětníkem je cenný nejen pro žáky, ale i pro pamětníky, kteří se takto setkávají s nejmladší generací v jiném kontextu, než jsou zvyklí. Projekt realizuje Post Bellum ve spolupráci se zřizovateli jednotlivých zapojených škol a dalšími partnery.

Popis autorských práv

Veškeré příběhy, svědectví, textové dokumenty, fotografie a další materiály ze sbírky Post Bellum jsou k dispozici všem, kteří ctí pravidla citace. Chceme sbírku v co možná nejširší podobě využívat ke studijním, badateským, publikačním a jiným účelům. Prosíme uvádějte zdroj: Příběhy našich sousedů. Pro licenční využití kontaktujte Magdalenu Benešovou: magdalena.benesova@postbellum.cz

1365 pamětníků
stránka 1 / 137