Memory of the Nation: stories from Praha 2

Post Bellum o.p.s., ve spolupráci s Úřadem městské části Prahy 2 v rámci tohoto projektu dokumentuje osudy lidí spjatých s Městskou částí Prahy 2, ať už se jedná o pamětníky zde žijící či pamětníky, jejichž svědectví se vztahuje k lokálitám na Praze 2. Území Prahy 2 tvoří část historickéhzo Nového Města, většinu Vinohrad, Vyšehrad a menší část Nuslí a najdeme zde místa, která se stala dějištěm zásadních událostí naší moderní historie. Zmiňme například kostel Sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde v červnu roku 1942 završil statečný boj čs. parašutistů, kteří zlikvidovali obávaného nacistického pohlavára Reinharda Heydricha, budovu Českého (dříve československého) rozhlasu na Vinohradské třídě anebo univerzitní areál na Albertově, kde se 17. listopadu roku 1989 shromáždili tisíce studentů a dalších občanů na demonstraci, jejíž brutální potlačení se stalo smutným epilogem komunistické totality v naší zemi. Projekt je realizován díky podpoře Úřadu městské části Praha 2.

Popis autorských práv

Licenční a autorská práva odpovídají pravidlům stanoveným pro pilotní dokumentaristický projekt Příběhy 20. století - http://www.pametnaroda.cz/project/detail/id/1, přičemž v souladu se vzájemným ujednáním je vedle Post Bellum držitelem licence k pořízeným nahrávkám, textům, fotografiím a uloženým materiálům Úřad městské části Praha 2.

62 pamětníků
stránka 1 / 7