Teror Náchod

1952

Pod tímto označením nalezneme v archivních pramenech Státní bezpečnosti dokumenty politickým procesům s tzv. skupinami Karel Rudolf a spol. a Karel Vondráček a spol. Z případu skupiny soukromých sedláků z východočeské vesnice Litoboř a okolí se vyvinul největší politický proces se soukromými zemědělci v bývalém Východočeském kraji, který proběhl po částech ve dnech 26. - 27. ledna a 25. - 26. června 1952. Státní soud v něm za velezradu a další trestné činy odsoudil 18 lidí. Vyslovil čtyři rozsudky smrti, z nichž tři byly později vykonány a jeden změněn na doživotí. Většině zbývajících odsouzených soud přiřkl tresty odnětí svobody od 14 do 20 let. Režimní propagandou náležitě zneužité veřejné soudní procesy ve svém výsledku s konečnou platností zlomily houževnatý odpor soukromých sedláků v širokém okolí proti zakládání jednotných zemědělských družstev.

Články (1)
stránka 1 / 1