Sempfer Kosolofski

* 1933

 • "Večer zazvonil zazvonil nějaký muž u dveří, že si chce se mnou promluvit. Pozval jsem ho do své pracovny. Začal, že je na Lipském [knižním] veletrhu, že je ze Západu a že by měl velký zájem se mnou spolupracovat. Že potřebují charakteristiky jednotlivých profesorů technické univerzity. Říkal jsem si, že tam něco nehraje. Řekl jsem mu, že s žádnými institucemi spolupracovat nebudu, ať už jsou z východního nebo západního Německa. Vyhodil jsem ho. Tehdy ještě žil můj otec, tak jsem šel za ním, abych mu řekl, co se stalo. Poradil mi, abych šel na úřad a návštěvu nahlásil. Šel jsem tam. Na každé radnici jednotlivých okrsků byla i státní bezpečnost. Když jsem jim to říkal a popsal jsem toho muže, mrkli na sebe. Znali ho, byl to jeden z nich. Byl to provokatér. Druhý den ráno si mě ještě jednou pozvali, tentokrát na univerzitě, kde měli zvláštní místnost v rektorátu. Bavili jsme se, líčil jsem jim to celé ještě jednou. Pak mě nabídli, abych s nimi přeci jen spolupracoval. Měli zájem o to, abych jim dělal překlady a tak dále. Odpověděl jsem, že se na takové věci nehodím. V dobrém jsme se rozešli. Od té doby, a to vím podle toho, co jsem dostal k nahlédnutí z dokumentů, si mě všímali. Každý rok nejméně jednou mě čtrnáct dní za sebou mě sledovali."

 • "To bylo snad to nejhorší, co jsem viděl. Přede mnou na Apelplatzu někdo nestál rovně, nebo neměl ruce u kalhot nebo nevím, proč, ale vytáhli ho a před námi ho ubili. Byl to starší člověk. Myslím, že nestál v pozoru, protože už nemohl a hůl nebo něco podobného, jsme mít nemohli. Pro starší lidi to bylo hrozné."

 • "Trpěli strašně (rodiče) těmi podmínkami, samozřejmě víc, než my děti. Během transportů jsme často trpěli hlady. Konkrétní příklad: Při cestě do Lodži nám dali pro osm lidí bochník chleba a to bylo všechno. A to jsme byli třeba tři nebo čtyři dni v nějakých vagónech, ve kterých se před tím dopravovalo nějaké zvířectvo. Ani nebyly vagóny vyčištěné. Byly to hrozné poměry. Ale když jste dítě a maminka vás pohladí, dá vám kousek chleba a přitom sama hladoví... Bylo to zkrátka velmi, velmi těžké."

 • Celé nahrávky
 • 1

  Ústí nad Labem, 07.06.2023

  (audio)
  délka: 02:10:59
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Ústecký kraj
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Jako dítě strávil několik měsíců v nacistickém ghettu v Lodži. S dobytkem by zacházeli líp

Sempfer Kosolofski, 1946
Sempfer Kosolofski, 1946
zdroj: pamětník

Sempfer Kosolofski se narodil v roce 1933 v Rumunsku, kam odešli předci jeho rodičů z Německa. Rodiče vlastnili v Rumunsku statek. V roce 1940 otec pamětníka uvěřil Němcům, kteří v důsledku Druhé vídeňské arbitráže lákali krajany zpět do Německa. Slíbili, že jim zajistí stejné podmínky, jaké měli v Rumunsku. Početná rodina se proto vydala na cestu do Bavorska. Tam ale zjistili, že slib Němci nedodrží a v přistěhovaleckém táboře strávili dva roky. Poté rodinu přemístili do tábora v Gmündu–Českých Velenicích, kde otec pracoval v železničních dílnách. Kvůli podezření, že má rodina židovský původ, je deportovali nacisté do ghetta v polské Lodži. Pamětník zažil nelidské podmínky v táboře. Podezření na židovský původ se nepotvrdilo a rodina se směla vrátit zpět do Českých Velenic. V roce 1944 z tábora utekli. Přes Čechy chtěli za příbuznými do Bavorska. Ukryli se a až do konce války na statku v Horoměřicích. Po válce tam otec oficiálně pracoval jako správce. Přišli o rumunské občanství, v Čechách zůstat nechtěli. V lednu 1949 proto využili transportu sudetských Němců z Liberce do Drážďan. Na Západ už se jim ale nepodařilo přejít. Sempfer Kosolofski studoval v Berlíně a v Praze bohemistiku, později pracoval na technické univerzitě v Drážďanech, kde na předměstí žil i v roce 2023.