Josef Veltruský

* 1926

 • „Bylo nám řečeno, co jako máme dělat, tak my jsme byli nejdřív teda v tom Kamenickým Šenově. Tak jsme chodili po barákách a tam jsme to všechno budili, kde ty Němci teda byli. Tam jsme jim říkali, aby si zabalili 30 kilo na osobu, teď nevím, jestli 30 nebo 35, ale to už nevadí. To už je jedno. No, a za hodinu, že mají být na tom náměstíčku v tom Kamenickým Šenově, že budou odsunutý. Tam už byl připravený žebřiňák takovej, asi dva tam byli tenkrát. No, a tam prostě ty lidi se tam shromáždili, ty Němci teda. No, a my jsme odtamtud… no, taky jsme si vyslechli německý takový nadávky asi, možná to byly takový, my jsme moc německy neuměli. Bylo to takový dost drastický. Ovšem nedalo se nic dělat, my jsme jako vojáci prostě museli poslouchat. Ale ono jinak by to asi taky nedopadlo, protože zase ty lidi, co zkusili v tom zabraným, ti naši Češi, co museli odtamtud utíkat, tak si zkusili taky svoje.“

 • „A tam že na konci ve stodole ty lidi choděj a tam se vyzbrojujou a chodí pomáhat těm partyzánům na ten Řepín. Tak jsme řekli, byli jsme tři a šli jsme. Oni nám řekli, že už zbraně nemají a že už jako nám nemůžou nic dát, že už je to prostě vyčerpaný. A my s takovou tou mladickou nerozvážností jsme řekli, že půjdeme pěšky po silnici na ten Řepín, beze zbraně, beze všeho. Naštěstí nás potkali nějaký dobrý lidi, kteří šli proti nám. ,Kam jdete, chlapi?‘ Teda chlapi, kluci že jo. A tak jsme jim to říkali a oni: ,Tak prej se obraťte a jděte nazpátek. Oni jdou teď jdou proti nám, za náma nějaký Němci. Nějak to tady prostě tady hlídaj na tý silnici.‘ Tak nejdřív jsme dělali takový silný, jak se říká, že jo, ale pak nám to nedalo a říkali jsme si, co tam s holýma rukama budeme dělat. No, tak jsme se s nima vrátili.“

 • „Bylo to tady taky, házeli tady takový bombičky. A já byl někde venku a už domů jsem nedoběhl, tak jsem se tam schovával u vrat takových a ono to padalo a bylo to takový posetý na tom Mělníku. A když to skončilo, tak jsem utíkal domů a koukám, hledám maminku a nikde jsem ji nemohl najít. Tak na dvorečku a teď ji slyším naříkat. A vrátím se k tý kozičce, ona byla u tý kozičky a tam prostě s ní byla a čekala, až to přejde. Já ji povídám: ,Pojď už ven, vždyť je konec.‘ Tak tam brečela, no.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Mělník, 15.02.2016

  (audio)
  délka: 01:02:21
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy našich sousedů
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Odsun Němců byl drastický, ale jinak to nešlo

Josef Veltruský zamlada
Josef Veltruský zamlada
zdroj: Pamět Národa - Archiv

Josef Veltruský se narodil 18. prosince 1926 v Mělníku. Za války se v Plzni vyučil cukrářem, i když se sladkým moc nepracoval, spíš myl nádobí. Přídělový systém cukrářskému řemeslu nepřál. Po vyučení v roce 1944 chtěl odjet domů, ale nakonec musel v Plzni zůstat. Byl totálně nasazen do Škodových závodů. Zažil tam několik spojeneckých náletů, a když v březnu 1944 odjel na návštěvu domů do Mělníka, už se do Plzně nevrátil. Po válce se dobrovolně přihlásil na vojnu a byl poslán vysidlovat Němce do pohraničí. Poslední tři měsíce vojny strávil v dolech. Když se vrátil do civilu, přijali ho jako pomocného dělníka v Avii. Chtěl pracovat v jídelně, kde ho po nějaké době zaměstnali jako pomocného kuchaře. Dodělal si výuční list a stal se provozním. V Avii pracoval až do důchodu. V roce 2016 žil v Mělníku.