Otakar Klepárník

* 1957

 • „O čem mluvil velmi často a s žalem, bylo to, jak jim všechno sebrali. O tom mluvil. Vždycky v neděli po kostele šel do hospody, a jak přišel z hospody, tak se pravidelně hádali s mým otcem, který byl takový ten aktivistický mladý komunista. S nadsázkou říkám, že každou neděli odpoledne můj dědeček, rozkulačený sedlák, škrtil mého otce-komunistu. To vím, že celý život tento moment proklínal, proklínal nový systém. Litoval koní, hlavně, protože měl hrozně rád koně. Takže toto vím, že mě jakýmsi způsobem vychovávalo nebo determinovalo.“

 • „Generální stávka, tam jsem si zažil konferenciérskou premiéru, protože Honza Edlman byl někde pryč a Jirka Kašpar, který to měl dělat, tak byl někde na soudě a nevrátil se. Tak jsem obrátil bednu od něčeho, od ovoce, a moderoval jsem tu generální stávku. Tam jsme se báli reakce dělníků z Bořin, protože ty Bořiny se tvářily tak rezervovaně. Celkově dělníci z velkých... to bylo THT, Ponas a Bořiny... ti dělníci se tvářili tak rezervovaně. Tak jsme se báli, jak to bude. Generální stávku jsme vyhlásili z menších provozů nebo tam, kde jsme byli, tak z těch přišlo hodně lidí, a pořád nebyly Bořiny – a doteď mně z toho naskakuje husí kůže… třicet let a nedám to… normálně najednou takový rachot, dupání a od Tyláku Tyršovkou, šli dělníci z Bořin, strašně moc, ta ulice byla celá. To jsme brali jako takový moment vítězství. Přišli a vyjádřili podporu a solidaritu a bylo to vyřízený, z toho pohledu v Poličce a okolí.“

 • „Na tom družstvě po velmi krátké době jsme byli všichni, jak jsme říkali, všichni jsme byli předvoláni na fízlárnu za účelem kontroly občanského průkazu, kde na nás čekal náš estébák, a byli jsme jakýmsi kontaktem Státní bezpečnosti, všichni, co jsme jezdili do zahraničí, včetně vedení přidružené výroby. A prostě pravidelně před každou cestou, někdy po každé cestě, se z nás snažili vytahat nějaké rozumy. Ten můj estébák mě vždycky naložil do auta, kormě toho, že jsem byl na té policejní služebně, tak mě vždycky naložil do auta a někde mě zavezl do lesa a tam se ze mě snažil vytahat nějaké rozumy, co jsem v tom zahraničí viděl, s kým jsem mluvil, jestli mě někdo kontaktoval, abych něco udělal.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Hradec Králové, 07.10.2020

  (audio)
  délka: 02:24:27
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Královehradecký kraj
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Když na generální stávku v Poličce dorazili dělníci, bylo jasné, že jsme zvítězili

Otakar Klepárník v roce 1973
Otakar Klepárník v roce 1973
zdroj: Archiv pamětníka

Otakar Klepárník se narodil 28. května 1957 Ludmile a Otakarovi Klepárníkovým. Vyrůstal na samotě u obce Jamné na Vysočině. Dědečka z matčiny strany komunisté rozkulačili, sebrali mu statek, zatímco pamětníkův otec vstoupil do komunistické strany. Otakar od svých patnácti let sportoval a chtěl se stát profesionálním cyklistou. Tento sen se mu splnil po absolvování vojny na konci 70. let. Ve sportu našel velké uspokojení, ale také protekci či doping. Stál vůči těmto nešvarům v opozici a snažil se o nápravu. Za protest proti švindlování jiného sportovce dostal půlroční zákaz soutěžení a roční zákaz výjezdu do zahraničí. V roce 1987 skončil s profesionální kariérou a nastoupil kariéru jako technik a obchodní zástupce v Poličce. Poté nad ním dozoroval příslušník StB, nicméně pamětník nikdy spolupráci nepodepsal. V roce 1989 se stal jedním z organizátorů demonstrací a generální stávky v Poličce. Spoluzakládal poličské Občanské fórum, v němž se angažoval až do voleb následujícího roku. Ve svobodné době začal podnikat a založil úspěšnou firmu Medesa. Vytvořil etickou koncepci udržitelného rozvoje firmy a celého regionu. V roce 2020 žil a pracoval v Poličce.