Michal Malejko

* 1922  †︎ Neznámý

 • „Keď sa už na jar dalo cestovať po vode, išli sme 200 kilometrov do prístavu Igarka. Nasadli sme na loď a po rieke Jenisej sme ďalej cestovali 2200 kilometrov do Krasnojarska. Odtiaľ sme pokračovali vlakom do Buzuluku. Tam som narukoval do armády. Mali sme asi trojmesačný výcvik, kde nás pripravovali pre boj na fronte. Odtiaľ sme odišli do Novochoperska. No a tam sme nasadli priamo do transportu na front. Na fronte sme boli nasadení k operácii na oslobodenie Kyjeva v rámci 1. Československej brigády. Ja som bol v spojovacom prápore. Po oslobodení mesta sme pokračovali v bojoch v smere Beloj Cerkva, Obruč. Po skončení operácie bola naša jednotka nanovo sformovaná. Doplnila sa volyňskými Čechmi."

 • Celé nahrávky
 • 1

  neznáme, 01.01.2000

  (audio)
  délka: 01:02:53
  nahrávka pořízena v rámci projektu Príbehy 20. storočia
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Najhoršie boje boli na Dukle a pri Liptovskom Mikuláši. Na Dukle boli naokolo biele zasnežené hory, ale bojisko, to bola len čierna zem.

Michal Malejko sa narodil v roku 1922 na Podkarpatskej Rusi, vtedy súčasti prvej Československej republiky. Po Viedenskej arbitráži v novembri 1938 a po následnom rozpade Československa bola Podkarpatská Rus obsadená Maďarskom. Z toho dôvodu množstvo obyvateľov zvolilo emigráciu do Sovietskeho zväzu. V takejto skupine bol v roku 1940 aj Michal Malejko. Po emigrácii bol však uväznený a nasadený na nútené práce v tábore na Sibíri. V roku 1943 sa prihlásil do vznikajúceho I. Československého armádneho zboru v ZSSR. Bol prepustený z tábora a vojenskému výcviku sa podrobil v Buzuluku. Následne prešiel s tzv. Svobodovou armádou oslobodzovacími bojmi od mesta Kyjev až do Prahy.