profesor Ivan Frollo

* 1939

 • „Väčšina mojich kolegov tam bola na rok. Ja som tam bol šesť mesiacov, lebo som mali vojenskú prípravu štyri roky na vysokej škole. Bola nedeľa a vedel som, že o týždeň mi končí vojenčina a mám ísť domov. V pondelok ma zavolal veliteľ: ,Frollo ty si mi nepovedal, že v sobotu odchádzaš!!!! Mal si byť povýšený.' Tak som bol povýšený v pondelok na slobodníka, v utorok na desiatnika, v stredu na čatára a v piatok na podporučíka. To bola obrovská vojenská kariéra, ale to len preto, že na mňa zabudli. Potom, keď som bol viackrát na vojenskom cvičení, skončil som ako nadporučík.”

 • "Sme ostávali skupina spolužiakov po škole a robili sme si úlohy. Potom sme čmárali po tabuli a robili značky jedným ťahom. O niekoľko dní prišli vyšetrovatelia ŠtB. A nás troch - štyroch zavolali a vyšetrovali, že čo sme tam na tabuli kreslili. To boli čísla a tabuľky. My sme z toho boli úplne hotoví. Vôbec sme nevedeli, o čo ide. Prvýkrát som bol so spolužiakmi vyšetrovaní. Dopadlo to tak, že sme to nevedeli vysvetliť, tak odišli. Ešte predtým, ako prišli, sme robili test písania. Potom nás eštebáci zavolali do zborovne a pri triednej učiteľke nás vyšetrovali. Potom sa to skončilo a išli sme domov."

 • „Mladosť som prežil na Kysuciach. Tam v podstate, keď Nemci ustupovali, obsadili aj náš dom. Nútili moju tetu, aby im varila. My sme sa presťahovali do pivnice. Potom Nemci odišli a dva - tri dni na to prišli Rusi. Opakovalo sa to. Pritlačili moju tetu, aby im varila. Ešte pred tým, kým tam boli Nemci, tak v noci nosila partizánom jedlo do lesa, do kopcov."

 • "Vtedy som mal motorku a išiel som z Bratislavy do Nového Mesta nad Váhom. Tam som tú motorku mal nejako odkúpiť. Keď som išiel späť, oproti mne tanky a tanky. Viem, že tam boli vtedy zmenené aj informačné a dopravné tabule kvôli tým tankom, aby boli zmätení. Išiel som na motorke cez Záhorie, až som sa dostal do Nového Mesta nad Váhom a naspäť. Bolo to dosť komplikované. Bol to zážitok. Tie tanky v Bratislave boli dosť nepríjemné. Potom, čo sa to stalo, prišla za mnou rýchlo manželka z Martina. ,Len som sa prišla pozrieť, či som živý.' Povedal som jej, aby išla rýchlo za dcérou. Ja som bol v poriadku, ale mala o mňa strach. Tak sme prežili rok 1968."

 • Celé nahrávky
 • 1

  Bratislava , 30.03.2022

  (audio)
  délka: 02:14:24
  nahrávka pořízena v rámci projektu Príbehy 20. storočia
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Vyvinul prístroj, ktorý meria čas prechodu hviezd cez Poludník

Orchester PKO gitara
Orchester PKO gitara
zdroj: archív pamätníka

Ivan Frollo sa narodil v roku 1939 v Prešove. Druhú svetovú vojnu prežil na Kysuciach. Vyrastal v Košiciach, kde skončil gymnázium. Vyštudoval Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava. Pracoval v Tesla elektroakustika Bratislava, neskôr na Ústave merania SAV. V rokoch 1998 – 2006 bol riaditeľom. V rokoch 1977 – 1978 absolvoval polročný študijný pobyt na University of California Berkeley a 15-tich ďalších univerzitách v USA. Dlhodobo pôsobil aj na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) STU. V r. 1994 – 2004 prednášal a viedol cvičenia zahraničným študentom. Ďalšia jeho spolupráca so SjF STU a FEI STU spočíva vo vedení prác v rámci ŠVS, diplomových prác. Je členom komisií pre štátne záverečné skúšky a pre obhajoby doktorandských dizertačných prác. Profesor Frollo je členom viacerých medzinárodných i domácich vedeckých organizácií. Je aktívny v manažmente vedy a tiež v národných a medzinárodných projektoch. Bolo mu udelených viacero významných ocenení, ako napríklad Strieborná a Zlatá plaketa A. Stodolu SAV „Za zásluhy v technických vedách“ (1989 a 1999), Zlatá medaila Johann Andrea von Segnera „K 85. výročiu metrológie na Slovensku“ (2004), Medaila SAV za podporu vedy SAV (2005), Veľká medaila sv. Gorazda za vedeckú a pedagogickú činnosť udelená ministrom školstva (2005), Zlatá medaila SAV „Za celoživotnú prácu v oblasti vedy“ (2009), Cena SAV „Za popularizáciu vedy“ (2015). Cenu za vedu a techniku 2019 v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky získal profesor za celoživotné zásluhy o rozvoj vedného odboru Meracia technika. Na konte má 22 patentov a 41 zrealizovaných meracích prístrojov. Viac ako 30 rokov sa zaoberá výskumom zobrazovacích metód – tomografiou na báze magnetickej rezonancie. Žije v Devínskej Novej Vsi.