Marta Červená

* 1954

Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Apoštolát aj za múrmi väznice

Marta Červená
Marta Červená
zdroj: z natáčania rozhovoru 23. apríla 2017

Sr. Ľudmila Marta Červená sa narodila 1. mája 1954 v Žiline. Detstvo prežila v obci Bánová. Po skončení základnej školskej dochádzky od roku 1970 jej kroky postupne smerovali k členstvu v tajnej reholi Školských sestier sv. Františka z Assisi. Dňa 27. mája 1983 v rámci „Akcie Vír“ zažila bytovú prehliadku a vyšetrovanie orgánmi ŠtB v Tvrdošíne. O pár dní neskôr, konkrétne 1. apríla 1983, bola štátnymi orgánmi obvinená a zatknutá. Väzbu absolvovala v Ústave na výkon trestu v Žiline. Na všeobecný spoločenský nátlak bola 11. mája 1983 po 40 dňoch väzby prepustená na slobodu. V súčasnosti pôsobí v rámci rehoľného domu v Ľubochni.