Marie Říhová

* 1938

 • „Ten byl špatnej, protože jsme nemohli být venku. Nevěděli jsme, kdy se vlak rozjede, kdy se nerozjede. Jednou jsme běhali kolem a vlak se najednou rozjel. Tatínek vyskočil a chytl nás a naházel zpátky do vagonu… Kdyby nám ten transport ujel, těžko by se to dohánělo. Byla tam jedna kamínka, na kterých se vařila polévka, a pamatuji se, bylo to hrozný, bratrovi bylo osm měsíců a ta hygiena ty tři týdny, to bylo dost dlouhá doba…“

 • „… se tam dostali k té naší části a vypálili Český Malín, 13. 7. 1943. Pamatuji, že tatínek běžel a volal na nás: ‚Podívejte se, hoří Český Malín!‘ A viděli jsme takový černý dým. To byli vypálení ti lidí v těch stodolách.“

 • „Ukrajinci nechtěli připojení k Rusku. Chtěli svoji vládu, stavěli se proti nim. Tvořily se banderovské skupiny, které se snažily všelijak Rusům škodit.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Cheb, 10.06.2022

  (audio)
  délka: 42:03
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Karlovarský kraj
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Tatínek volal: Podívejte se, hoří Český Malín!

Marie Říhová
Marie Říhová
zdroj: Paměť národa

Marie Říhová se narodila 6. ledna 1938 v obci Bryshchi na Volyni. Na Ukrajinu přišla její babička z Mladé Boleslavi za prací. Dostali tehdy půdu, která jim dávala živobytí. Její tatínek Bohuslav Kunc byl během druhé světové války odveden do Rudé armády a později padl do zajetí. Nakonec se jako voják 1. čs. armádním sboru účastnil karpatsko-dukelské operace a bojů na Slovensku. Pamětnice se v roce 1943 stala svědkem vypálení Českého Malína. Po válce rodina zažádala o repatriaci – dva roky čekali na povolení ruské vlády. V roce 1947 přijeli do Československa a usadili se v Teplé na Karlovarsku, kde získali malé hospodářství. V 50. letech o něj však přišli. Měli předepsané tak vysoké kontingenty, že hospodářství raději předali Státnímu statku. Pamětnice vystudovala pedagogickou školu a celý život pracovala jako učitelka na prvním stupni. V roce 2022 žila v Teplé.