Ochrana osobních údajů a podmínky užití

Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Post Bellum, z. ú., se sídlem Španělská , 110 00 Praha 1, IČ: 26548526, zapsané v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka O 1368, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních zpracovávala po dobu 10 let výše uvedené osobní údaje za účelem informování o činnosti a zasílání pozvánek na akce Post Bellum o.p.s. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Post Bellum, z. ú., mohou je však zpracovávat i poskytovatelé zpracovatelských softwarů a aplikací, které Post Bellum, z. ú. využívá k informování o své činnosti. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to např. zasláním emailu na info@postbellum.cz. Máte právo požadovat po Post Bellum, z. ú. informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů a v případě pochybností se obrátit na Post Bellum nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.