O projektu

Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je na webu přístupná od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 20. století.

Sbírku Paměť národa spravuje díky podpoře soukromých dárců nezisková organizace Post Bellum (latinsky „po válce“) ve spolupráci s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů. Při dokumentaci a archivaci svědectví spolupracuje Post Bellum také s Českou televizí a desítkami partnerů z Evropy, Ruska, USA a dalších zemí.

Spolutvůrci Paměti národa se můžete stát i Vy! Můžete nám poslat tip na zajímavého pamětníka, nejlépe prostřednictvím formuláře popř. na email pametnici@postbellum.cz nebo nás podpořit vstupem do Klubu přátel Paměti národa nebo jinak na podporte.pametnaroda.cz.

Archiv pro všechny zdarma

Paměť národa je přístupná pro všechny zájemce, registrované i neregistrované, pro studijní účely jako další pramen poznávání minulosti nebo pro poučení o naší historii. Archiv obsahuje příběhy pamětníků, které vycházejí z audio či video záznamu vyprávěných vzpomínek.

Každý pamětník je prezentován formou krátkého životopisu a delšího autorsky zpracovaného textu, který je přístupný pod životopisem jako odkaz na celý příběh pamětníka. Příběh pamětníka obsahuje vybrané ukázky z nahrávky ve formě audio či video klipů včetně přepisů, osobní fotografie a dokumenty, další archiválie, odkazy na související zdroje a anglický překlad krátkého životopisu, klipů a popisků fotografií. 

Návštěvníci mohou pamětníky vyhledávat pomocí abecedního seznamu, nebo fulltextového vyhledávání ve vyhledávacím okénku v pravém rohu každé stránky. Jednotliví pamětníci jsou přiřazeni ke konkrétním epochám a výročím či tematickým kategoriím, což umožňuje zařazení jejich příběhu do kontextu 20. století.

e-badatelna pro registrované

Uživatelé registrovaní do e-badatelny mají přístup k celým nesestříhaným nahrávkám, protokolům a dalším archiválií. K registraci stačí vyplnit online formulář a odsouhlasit pravidla s užíváním. 

Celými přepisy nahrávek u naprosté většiny pamětníků nedisponujeme, ctíme nahrávku jako primární historický pramen pro další studium, pro snadnou a rychlou orientaci v nahrávce má badatel k dispozici časovou soupisku, tzv. protokol.

Magazín Paměti národa

Magazín Paměti národa nabízí zdarma široké veřejnosti články, které vycházejí z příběhů pamětníků a pamětnic uložených ve sbírce Paměť národa.

Použití příběhů

Pamětníci, jejichž vzpomínky jsou veřejně přístupné na Paměti národa, písemně souhlasili s využitím pořízených nahrávek a poskytnutých fotografií či archiválií pro potřeby dalšího nevýdělečného badatelského, osvětového či publikačního využití. V některých případech však mohli pamětníci podmínky souhlasu omezit. 

Pokud chcete audio nebo video, texty či fotografie publikovat, je nutné podívat se v rámci jakého projektu byl příběh pamětníka zdokumentován. Nejrozsáhlejší projekty Post Bellum (Příběhy 20. století, Příběhy 20. století TV) umožňují videa, zvuky, texty a fotografie publikovat s podmínkou uvedení zdroje „Paměť národa".

Příběhy musejí být publikovány v souladu s etickými novinářskými pravidly, jako je objektivnost, přesnost, faktická pečlivost při zpracování příběhu, úcta k druhému člověku. Při použití příběhů nesmíte zastírat významné okolnosti příběhu, je třeba naopak všemi dostupnými způsoby zjišťovat a ověřovat skutečnosti a okolnosti pamětníkova osudu. 

Jakékoli dotazy ohledně dalšího využití materiálů a zdrojů z portálu Paměti národa Vám rádi zodpovíme, viz sekce Kontakty