Marie Nováková

* 1934

 • „Jak bylo německé obyvatelstvo vystěhované, tak v pohraničí, nebylo ještě Lipno, tady všude byly vesnice, kde bylo třeba po tom odsunu sklízet. Tam jezdívali na brigádu dělníci z velkých měst, třeba z Prahy a podobně. My jsme v tom roce 1946 tam už ty brigády dostali. Zasívali většinou len. A my jsme potom jezdili na náklaďákách ráno, museli jsme se pořádně obléct, nějaký rukavice. Trhali jsme len. Nebo taky jsme vybírali brambory. Ten len, to bylo horší, protože pole byla zarostlá bodláčím, tam se to neprorejvalo, trochu zoralo, zaselo a to hrozně píchalo a dřelo ruce. Tak jsme měli... rodiče mi sehnali kožené rukavice. Jedlo se obyčejně jedno teplé jídlo. To v nějakém tom statku, nějaká paní tam měla velký hrnec polívky. Pamatuju si jednou, jak jsme dostali polévku s kroupama nebo s vločkama a teď jsme na to koukali a oni kromě těch krup tam plavali červi. No protože bůh ví, kde ty kroupy byly, po těch Němcích tam někde zůstaly v nějaké té spíži. Takže vím, že jsme měli velký hlad. Z domova jsme měli slepené dva kousky chleba, protože koupit něco na nějakou velkou svačinu, to nešlo. Po válce pořád ještě byly potraviny... dokonce i látky, těm lístkům se říkalo šaténky. Takže jsme žili poměrně velmi bídně.“

 • „Utkvělo mi v paměti. Odpoledne se přehnala přeháňka, my jsme si sedli do hotelu Růže a dali jsme si čaje. Vlevo na protější straně jednoho stolu seděli američtí vojáci. A když nám přinesli čaj, tak jsme to hned zaplatili a začali jsme to pít. Několikrát se na nás podívali a potom jeden z nich vstal a dal nám cukr. To ještě bylo, potraviny byly na lístky tak jako za války, takže se muselo se všema potravinama šetřit.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Český Krumlov, 03.06.2019

  (audio)
  délka: 01:48:07
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy našich sousedů
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Svobody si užila až v důchodu

Pamětnice Marie Nováková.
Pamětnice Marie Nováková.
zdroj: Paměť národa

Marie Nováková se narodila 14. srpna 1934 v Českých Budějovicích. Po válce se její rodina přestěhovala do Českého Krumlova, kde Mariin otec pracoval v pojišťovně. Právě tam začala navštěvovat gymnázium. Maturovala v roce 1952, doporučení na vysokou školu ale nedostala. Jejího bratra Petra komunisté k maturitě vůbec nepustili. Absolvovala Tyršův ústav tělesné výchovy. V roce 1955 se účastnila nácviku na první spartakiádu. Později mohla dálkově vystudovat pedagogickou fakultu, kombinaci čeština – tělocvik. Nějaký čas učila na umístěnku v severočeských Teplicích a poté působila v Českém Krumlově. Do důchodu odešla v roce 1989.