Život v pohodlí a blahobytu máme díky hrdinům, kteří za náš stát umírali

/ /
Daniel Kroupa na Koncertě pro hrdiny
zdroj: Foto Filip Jandourek, Český rozhlas

Spolu s Českým rozhlasem jsme 11. listopadu u příležitosti Dne válečných veteránů uspořádali v katedrále sv. Víta na Pražském hradě benefiční Koncert pro hrdiny. Na jeho úvod vystoupil filozof a signatář Charty 77 Daniel Kroupa.

Hrdinství a odvahu lidí, kteří v minulosti bojovali za naši svobodu a demokracii, letos v listopadu připomene sbírka ke Dni válečných veteránů, kterou pořádá nezisková organizace Post Bellum. Na 1400 místech bude k dostání 140 000 květů vlčích máků, které si lidé připínají na klopu jako symbol úcty k hrdinům. Květy vlčích máků, symbol dne veteránů, budou od 1. do 30. listopadu k dostání v trafikách Relay, knihkupectvích Academia a Kosmas, na pobočkách České spořitelny a v dalších stovkách obchodů, kaváren nebo kulturních institucí. Od 7. do 11. 11. také v ulicích měst, kde se objeví více než tisícovka dobrovolníků s kasičkami a logem vlčích máků na tričku. Přispět lze na všech místech i bezhotovostně. Sbírku je možné podpořit také on-line prostřednictvím platformy Darujme.

Dobrý večer, milé dámy, vážení pánové. Milé veteránky a milí veteráni, vážení hosté.

Jeden moudrý myslitel ve starověku napsal, že státy vznikají kvůli bezpečnosti a trvají kvůli dobrému životu. Můžeme z toho vyvodit dvě důležité věci. Ta první se týká onoho  dobrého života, který my dnes můžeme ve svobodě, pohodlí a blahobytu vést. Snad právě pro ten blahobyt a pohodlí zapomínáme na to, že takový život můžeme vést díky hrdinům, kteří bojovali za náš stát a kteří za něj umírali.

Hrdinové se většinou nedočkali ocenění a vážnosti

Byli to hrdinové v první světové válce. Ti, které tehdy vyslal stávající stát na fronty a kterým jsme také povinováni úctou. A zejména legionáři, kteří bojovali pro pouhou ideu, pro myšlenku svobodné demokratické Československé republiky. Těmto hrdinům se dostávalo úcty pouze v období první republiky, a pak na desítky let upadli v zapomnění. Vzpomínáme také na hrdiny, kteří pro Československou republiku umírali na frontách druhé světové války. Na té západní i na té východní i na té domácí. Také mnozí z nich se nedočkali patřičného ocenění a vážnosti. Vzpomínáme na hrdiny, kteří v období komunistické nadvlády bojovali v různých armádách a cizineckých legiích proti rozpínavému impériu Sovětského svazu.

Máme také současné hrdiny. Po sametové revoluci mnozí z nich s vědomím své občanské povinnosti šli bojovat v rámci různých misí v zahraničí, protože náš mír je podmíněn tím, že bude mír i v dalších zemích.

Měl jsem možnost v první válce v zálivu vidět naše vojáky na frontě – promrzlé, vystrašené, nedostatečně vyzbrojené, ale přesto odhodlané bojovat. Myslím, že od té doby takových misí bylo velké množství a naši vojáci se v nich osvědčili a vykonali činy, za které na ně můžeme být hrdí. Jsou-li mezi námi, projevme jim úctu.

Odhodlání bránit vlast je naše občanská povinnost

Druhá věc, kterou bychom si měli připomenout, je to, že první úlohou státu je zajistit bezpečnost. A že stát může přetrvat, jen pokud si jeho občané uvědomují, že základní občanskou povinností je odhodlání bránit svoji vlast. Modlím se na tomto místě, aby naše děti, naše vnoučata a všichni mladí lidé tuto svoji občanskou povinnost plnit nemuseli. Ale měli bychom na ně myslet a měli bychom jim tu povinnost připomínat.

A měli bychom je povzbuzovat v jejich odhodlání ve chvíli, kdy by taková nebezpečná situace nastala. V jejich odhodlání zbraň do ruky vzít a jít bránit svou vlast.

Dnes v tom mají vzor na východ od našich hranic. Ruský imperialismus, který touží po obnově moci Sovětského svazu a chce znovu ovládat země, které mu tehdy podléhaly včetně té naší, zadržují hrdinní ukrajinští bojovníci, kteří si rovněž zaslouží naši úctu. Ale nejenom tu, ale také materiální pomoc. Doufám, že nevyhasne vůle jim ji poskytovat.

Na všechny lidi, o kterých jsem mluvil, budeme vzpomínat, a pokud jsou mezi námi, měli bychom se odhodlat jim náš respekt a úctu projevit otevřeně.

Děkuji vám za pozornost.

Projev přednesl Daniel Kroupa dne 11. listopadu 2023 v rámci Koncertu pro hrdiny. U příležitosti Dne válečných veteránů jej v katedrále sv. Víta na Pražském hradě uspořádali Post Bellum a Český Rozhlas. Záznam celého koncertu najdete na YouTube kanálu Českého rozhlasu.

Jsme rádi, že čtete naše články!