Ladíme pro vás novou Paměť národa

/ /
Logo Paměti národa
Logo Paměti národa

Online sbírka vzpomínek Paměť národa má od začátku tohoto roku novou podobu. Součástí stránek je nově tento Magazín, který nabízí autorsky zpracované články, videa i fotografie vycházející ze sbírky vzpomínek pamětníků. V těchto dnech nové stránky i Magazín ladíme a prosíme proto o shovívavost do doby, než budou vypadat podle našich představ.

Nová Paměť národa byla spuštěna deset let po zpřístupnění sbírky na internetu pro kohokoli, kdo má zájem poznávat období totalitních režimů 20. století skrze autentické vyprávění pamětníků.

„Za deset let stránky Paměti národa technologicky i graficky zastaraly,“ říká zakladatel projektu Mikuláš Kroupa a dodává: „Archiv vzpomínek bude v novém designu, s lepší navigací a vyhledáváním. Věříme, že to ocení historikové, studenti i novináři, kteří stránky navštěvují nejčastěji. Chceme ale nabídnout i něco úplně nového – Magazín se strhujícími články a videi, které zpracovali renomovaní novináři. Doufáme, že se tak příběhy dostanou k rozsáhlejšímu publiku.“

Po spuštění nové Paměti národa je Magazín propojen s archívem příběhů pamětníků. Archív obsahuje audio či video záznam vzpomínek, které jsou doplněny texty, fotografiemi, osobními i jinými archiváliemi a odkazy na další zdroje. Vzpomínky jsou přiřazeny k epochám, událostem i nejrůznějším fenoménům, což umožňuje snadno jednotlivá svědectví vyhledávat i porovnávat. Uživatelům registrovaných v tzv. e-badatelně je umožněn přístup k celým nesestříhaným nahrávkám.

Online sbírku Paměť národa spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum ve spolupráci s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů. Významnou roli při dokumentaci a archivaci svědectví hraje Česká televize.

Obecně prospěšnou společnost Post Bellum (latinsky po válce) založila v roce 2001 skupina českých novinářů a historiků, kteří si uvědomili, jak podstatné je zaznamenat vzpomínky lidí na druhou světovou válku a komunismus. Zrodila se tak unikátní sbírka svědectví veteránů, odbojářů, přeživších holocaustu, bývalých politických vězňů, disidentů, ale i těch, kteří spolupracovali se Státní bezpečností, komunistů, milicionářů, vojáků, policistů a dalších lidí se svědectvím o totalitních režimech 20. století. Sbírka obsahuje téměř 7 000 výpovědí a každý den se publikují přibližně dvě nové nahrávky.