Marie Knechtová

* 1946

Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Žena, která historické okamžiky přečkala s hudbou

Marie Knechtová
Marie Knechtová
zdroj: Paměť národa

Marie Knechtová se narodila 25. března 1946. Její život je spjatý s brněnským předměstím Líšní a také s hudbou. Navštěvovala pěvecký sbor Františka Lýska v Brně, působila v brněnské filharmonii. Vdávala se v září roku 1968, její sňatek byl poznamenán srpnovou sovětskou okupací. Spolu s manželem Milanem Knechtem založila a dvacet let vedla folklórní soubor pro děti i dospělé, který ještě roku 2019 fungoval.