Manfred Beneš

* 1938

 • „Před pátou puštěný rozhlas a tam už hlásili, že jsme přepadený vojáky spojených armád – a teď to tam vyjmenovali. Já jsem jezdil do MEZu na Zetce a říkal jsem, že musím jet do práce, všichni tam budou. Tak jsem jel a na křižovatce už jeli vojáci a vzadu seděli s puškami a samopaly, to byli polský vojáci, a já na hrozil a křičel: ‚Co tady chcete!‘ V MEZu celá fabrika byla proti, ale copak se dalo dělat. Byli jsme proti, ale nic se nezmohlo. Pamatuji, jak tři chlapi vylezli nahoru na fabriku a tam byla velká hvězda s červenými žárovkami a hodili ji dolů, rozsypalo se to. Ale pak byli káraný, jaký udělali přestupek, když se to zase jako usadilo.“

 • „V tom 1946 si pamatuji, že přišli Poláci, chudá rodina s dětmi, a my je museli ubytovat. Nic neznali, ti znali, jak jsem říkal, jen kosu a hrábě, nic neznali, ti jen čubrněli na mechanizované zemědělství. Přišel tenkrát přípis, že musíme jako celá rodina na transport do Německa. Takže to vím, že rodiče a ségra brečeli, já nevěděl, o co se jedná. Ale jelikož jsme měli zázemí v těch Ždárkách, tak se rozhodlo, že utečeme. A ten Jirman, jako kočí, tak nám spousta věcí převezl přes hranice, to ještě šlo, peřiny, nábytek ne, ale nádobí a spousta drobností, co šlo, tak nám převezl.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Velké Poříčí, 30.08.2022

  (audio)
  délka: 01:34:42
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Královehradecký kraj
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Maminka celý život doufala, že se zase vrátí domů do Kladska

Manfred Beneš, patrně 60. léta
Manfred Beneš, patrně 60. léta
zdroj: Archiv pamětníka

Manfred Beneš se narodil 2. července 1938 v obci Stroužné v Kladsku v původně české rodině. Nicméně mnozí z příbuzných museli za druhé světové války nastoupit do wehrmachtu, protože všichni měli německé občanství. Po válce pamětník zažil ve vsi řádění Revolučních gard. V roce 1946 jejich rodinný majetek získala polská rodina z východních oblastí Polska, které uchvátil Sovětský svaz. Benešovi dostali rozkaz k nástupu na transport do Německa, ale rozhodli se raději uprchnout do Československa. Na druhý pokus se jim podařilo přejít hranice a začali nový život v Čechách. Nicméně většina příbuzných volila raději odchod do Německa. Manfred Beneš pracoval jako dělník. Přes masivní nátlak ke vstupu do KSČ do strany nikdy nevstoupil. V roce 1968 silně prožíval srpnovou okupaci Československa, a dokonce vynadal okupačním vojákům. Do rodné obce Stroužné jezdil už jen na výlety. V roce 2022 žil v Bezděkově nad Metují.