Azat Arshakyan Ազատ Արշակյան

* 1950

 • „Naše organizace nebyly atraktivní. My sami jsme nebyli lákaví. Nedokázali jsme přitáhnout masy, jako to dokázali vůdci karabašského hnutí. Oni našli klíč. Cítili tep doby, my jsme byli anachroničtí. Naší hlavní nevýhodou bylo, že jsme předběhli dobu. Dne 18. září 1981 jsme byli s Ashotem Navasardyanem uznáni za zvlášť nebezpečné recidivisty, státní zločince, za to, že jsme požadovali referendum. Deset let vězení v rámci vězeňského režimu. Protože jsme požadovali referendum. Přesně po deseti letech a třech dnech se v Arménské republice konalo referendum, v němž 99,9 procenta účastníků řeklo ano nezávislosti. Když o tom teď přemýšlím, měli si mě tehdy v roce 1991 zavolat [na náměstí] a říct: ‚To, o čem snil před deseti lety, se teď stalo skutečností.‘“

 • „V roce 1981 jsme s Ashotem Navasardyanem napsali dopis Nejvyššímu sovětu. Žádali jsme, aby se konalo referendum, které by zjistilo, kolik procent lidí v Arménii je zastánců nezávislosti. Dopis měl podobu letáku. Rozdali jsme jich několik set nebo tisíc, vzali jsme jeden výtisk a šli jsme na prokuraturu. Pořádali jsme demonstraci. Požádali jsme o schůzku s dozorujícím prokurátorem případů KGB, který nás osobně znal, Papinem Tokhyanem. Zavolal si nás na prokuraturu, vyptával se, jak se máme, co se děje a proč ho chceme vidět. Řekli jsme, že jsme napsali dopis Nejvyššímu sovětu a že jsme mu přinesli kopii, aby ji předal. ‚Ano,‘ řekl, přečetl si leták, vstal ze židle a zhroutil se na ni. Řekl: ‚Tenhle dopis teď spálím a naše schůzka se nekonala, běžte domů. Tento dopis spálím na popel a vy jděte domů.‘ Řekli jsme, že ne, že jsme to rozdali formou letáků. Řekl: ‚To je rozsudek smrti, odvolejte to, posbírejte všechny letáky, spalte je. Já to nikomu hlásit nebudu.‘ Řekli jsme, že se to nestane. Zavolal svému šéfovi na červený telefon a řekl, že je tu velmi vážný problém. Nechal nás v kanceláři, ty, kteří byli předtím odsouzeni v přísném režimu, a řekl mi, že musí jít a podat hlášení šéfovi. Přišel za patnáct minut a řekl, že deset lidí z řad intelektuálů (letáky jsme vhodili do schránek arménských intelektuálů: Svaz spisovatelů, Svaz architektů) už to odevzdalo, volali na KGB, že našli ve schránce leták s protisovětským obsahem. Řekl: ‚No, tak vy jste ztracení, vy jste navždycky ztracení.‘ Přišla KGB a odvezla nás.“

 • „Všichni jsme věděli, jak hlavy země, tak studenti a žáci, že se stala křivda, a Sovětský svaz ji pravidelně uznával. Například když byl ‚oživen‘ Jeghishe Charents. Jinými slovy, zakázaný Charents se vrátil prostřednictvím svých děl Erkir Nairi, Kniha na cestě, Má sladká Arménie, Lenin a Ali. Sovětský svaz se nám omluvil. Aksel Bakunts byl ‚rehabilitován‘ a propuštěn. Vláda neustále vedla dialog se společností, měkký dialog. Sovětský svaz potřeboval Armény jako loajální etnickou skupinu.“

 • „S odstupem času, zpochybnil jste někdy tento konkrétní čin [pálení Leninova obrazu] jako moudrý krok?“ – „Ne, úplně jiná věc je, že se akce nepovedla. Chtěli jsme, aby 7. listopad byl pro ně důležitým dnem, to znamená, jsme proti vašemu svátku, jsme proti leninismu, vašemu hlavnímu světci, vašemu hlavnímu hrdinovi, jsme proti němu. Zasáhli jsme vás tam, kde to nejvíc bolí. Bylo to důležité. Vytyčovali jsme hranici, vytyčovali jsme tu nejvyšší hranici, to znamená, můžeme proti vám udělat to nejhorší, protože jste s námi špatně zacházeli. Byl to Leninův obrázek, na náměstí, říkali jsme jim: ‚Bodneme vás do srdce, do vašeho nejchráněnějšího místa. Když to děláme, jsou za námi síly a uvidíte, jak se k vám budou chovat.‘ A tak se stalo. Myslím, že to bylo správné a mělo to být ve větším měřítku. Ta akce je příkladná i pro dnešek, i dnes musíme být stateční.“

 • „Mysleli jsme si, že náš život bude krátký. Vůbec nebudeme žít dlouho. Věděli jsme, že děláme něco nebezpečného, že zasazujeme těžkou ránu a že nám to neodpustí. [Věděli jsme], že cokoli se stane [míněno nezávislost], stane se později a my se toho nedočkáme. V roce 1965 bylo cílem každého mladého romantika udělat něco odvážného, udělat něco, co ostatní nedělali. Když jsme pak dospěli, roky se sečetly, uvědomili jsme si, že nemáme žádnou budoucnost. Nemáme co ztratit. To, co nám zbývalo, bylo zachovat si důstojnost, něco po sobě zanechat, ublížit soupeři, posloužit jako příklad. Aby se nemohlo říkat, že arménský národ sedmdesát let spal. Věřili jsme v to. Kdybychom nevěřili, tak bychom to nedělali. Věřili jsme, že tím způsobíme mnoho škody. Bodali jsme a zanechávali jsme po sobě vzor pro budoucnost.“

 • „Moji předkové byli vinaři, dodávali jsme víno královské armádě. Ještě teď se ty zahrady jmenují po našem pradědečkovi ve vesnici Margara. Uplynulo sto let, ale jméno se vžilo. Moje rodina ráda vyráběla víno a pila ho. Během těchto večírků vyjadřovali svůj názor na sovětskou vládu bez cenzury. My jsme byly děti, poslouchaly jsme. Ženy říkaly: ‚Vždyť jsou tu děti, co to říkáte?‘ Oni odpovídali: ‚Jen ať se to naše děti dozvědí.‘“

 • „Pokaždé, když jsme v naší podzemní organizaci o něčem diskutovali, dohodli jsme se, co řekneme vyšetřovateli. Až opustíme tuhle místnost, vyšetřovatel se nás u dveří bude vyptávat a co mu řekneme? První věc, o které jsme diskutovali, byla, kdo co řekne.“

 • „Doma nás učili, abychom nešli stejnou cestou. Nebijte pěstí do hřebíku. To bylo naše hlavní pokrytectví. Říkali nám, že všichni známe pravdu, ale neměli bychom bušit do hřebíku, rozbíjet zeď hlavou. Když skončily ty rodinné oslavy, říkalo se: ‚Cokoliv jsme udělali proti Sovětskému svazu, za to jsme byli potrestáni, to se nedělá.‘“ – „Ale nakonec se ta zeď přece jenom rozbila hlavami...“ – „Hlavami a pěstmi. Ano.“

 • „Nemyslíte si, že úřady Arménské SSR byly k disidentům o něco vstřícnější než úřady jiných sovětských zemí?“ – „To jsme věděli. V ústavě byl jazykový zákon, existovalo právo na rozvoj města Jerevanu, existovala Akademie, výtvarné umění a v některých ohledech existovala svoboda slova.“

 • „Měli jsme několik etických pravidel, která jsme nechtěli porušit. Nechtěli jsme se zaplést do rvaček. Rozhodli jsme se, že to nebudeme dělat. Byli jsme obklopeni... věděli jsme, že ti, kdo mají takový úkol, jsou instruováni, aby s námi mluvili a měli s námi dobré vztahy, aby se s námi přátelili, zaměstnávali nás a povzbuzovali. Bylo to zvláštní zadání, být mi nablízku. Musel jsem být tajně pod dohledem. Jinými slovy, agenti KGB měli být po mém boku a já to věděl. Byli tam lidé, kteří byli velmi poctiví. Například naši sousedé uspořádali spontánní schůzku, sešli jsme se a my jsme jim řekli, co mají dělat, protože všichni kluci v našem okolí byli tak či onak zapojeni do podzemní činnosti. Byli tam váleční zajatci, byli tam kulaci, každý typ člověka se našel mezi našimi sousedy. Přišla k nám delegace, dali na stůl chleba, sýr, víno, cibuli a řekli: ‚My si vás moc vážíme, ale zaplatíme vám za to, ať Azat odejde z naší čtvrti. Dáme po třech rublech za každého souseda.‘ A tak jsme se vrátili domů. A vyhodili mě z naší čtvrti. To byli ti poctiví. Byli tam sousedé, kteří říkali: ‚Ať neodchází, ať zůstane.‘ To byli sousedé, kteří dostávali úplatky za to, že mě sledují.“

 • „Navasardyan Ašot, Hayrikyan Paruyr a já jsme byli jediní synové v našich rodinách. Pocházeli jsme z tradičních rodin a říkali nám: ‚Vy prostě ničíte naši budoucnost, vy jste budoucnost naší rodiny.‘ Byli jsme z tradičních rodin. Říkali: ‚Neměla by naše pokolení pokračovat, třeba způsobem, jakým chcete vy?‘“

 • „Moji rodiče v té době pracovali v Nairitu a v Hayelectru. Jinými slovy, byly jsme obyčejné děti, které žily a rostly. Samozřejmě bylo velmi důležité být oktjabrist [pionýr], protože pokud jste nebyli oktjabristé, znamenalo to, že jste mentálně zaostalí. Byla to nálepka. Být pionýrem byl obřad, uvázat si kravatu na Leninově náměstí byl obřad, doma jsme to trénovali, rodiče nás učili, jak se ta rudá kravata váže, a já jsem měl problém ji uvázat. Cvičil jsem to. A nebýt přijat do Komsomolu znamenalo, že jste mimo řady těch, kteří šli kupředu. Znamenalo to, že vaše hodnota klesá, že se stáváte druhořadým. Dokonce jsem jezdil do pionýrského tábora svazu Artěk.“

 • „Naše rodina byla rodinou kulaků, byli ve vyhnanství. Naši předci byli důstojníci ruského impéria během první světové a občanské války. V Zangezuru bojovali proti turecké a ruské armádě. Jak bych to mohl říct, jak bych mohl říct, že můj dědeček, dělostřelecký důstojník, velitel praporu, vykopal Bělomorkanal? ‚Tohle,‘ říkala moje rodina, ‚je zakázané, nikdo se to nesmí dozvědět.‘“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Yerevan, 28.08.2023

  (audio)
  délka: 01:29:46
  nahrávka pořízena v rámci projektu Paměť arménského národa
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Vnuk kulaka, boxer a disident

Azat coby vězeň
Azat coby vězeň
zdroj: pamětník

Azat Arshakyan se narodil v roce 1950 v Jerevanu v protisovětsky smýšlející rodině. Přestože doma při rodinných sešlostech mohli kritizovat Sověty bez omezení, věděl, že nesmí vyčnívat ve škole, že musí své rodinné zázemí držet v tajnosti. Od svých patnácti či šestnácti let byl ve styku s arménskými disidenty. Na pionýrském táboře se seznámil se svým budoucím spolubojovníkem, disidentem a politickým vězněm Parujrem Hajrikjanem. Jako teenager vstoupil do Národní sjednocené strany a stal se jejím jediným nezletilým členem. V roce 1973 byl jedním z organizátorů protestní akce za spálení velkého Leninova obrazu umístěného na Leninově náměstí (dnes náměstí Republiky v Jerevanu). Byl odsouzen k sedmi letům vězení a třem letům vyhnanství. K výkonu trestu byl poslán do politického vězení v Mordvinsku. V dubnu 1977 byl podmínečně propuštěn. Později, v roce 1981, byl podruhé zatčen za protisovětskou činnost. Byl uznán za zvlášť nebezpečného recidivistu a odsouzen k osmi letům vězení a třem letům vyhnanství. V roce 1987 byl díky Gorbačovově perestrojce propuštěn. Od roku 1989 se aktivně účastnil společenského a politického života země.