Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali externí spolupracovníci Paměti národa. V některých případech jsou při zpracování medailonu využity materiály zpřístupněné Archivem bezpečnostních složek (ABS), Státními okresními archivy (SOA), Národním archivem (NA), či jinými institucemi. Užíváme je pouze jako doplněk pamětníkova svědectví. Citované strany svazků jsou uloženy v sekci Dodatečné materiály.

Pokud máte k textu připomínky nebo jej chcete doplnit, kontaktujte prosím šéfredaktora Paměti národa. (michal.smid@ustrcr.cz)

Vasiliki Veličková (* 1952)

Řecko mi vzalo rodinu

  • narodila se v roce 1952 v Krnově

  • rodiče byli Řekové

  • měla čtyři sestry

  • v roce 1985 se rodiče vrátili do Řecka

  • je vdaná za Čecha, má dvě děti

  • pracovala v textilním průmyslu a výpočetním středisku

  • žije v Krnově a je v důchodu

Resumé

 

Vasiliki Veličková se narodila v roce 1952 v Krnově. Oba její rodiče byli řeckého původu. Seznámili se však až v Československu. Maminka během občanské války ovdověla, přestože to nebylo zvykem, znovu se vdala. Vasiliki měla čtyři sestry. Nejstarší sestra byla maminky dcerou z prvního manželství. V roce 1985 se rodiče na popud tatínka vrátili zpátky do Řecka. Vasiliki to těžce nesla, ale zůstala v Krnově. Sama je vdaná za Čecha a má dvě děti. Pracovala od svých šestnácti let. Byla zaměstnaná v textilním průmyslu a výpočetním centru. Nyní je v důchodu.

© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Sixty Years After. Memory of Greek Civil War Refugees in Czechoslovakia, 1949-2009

  • Příbeh pamětníka v rámci projektu Sixty Years After. Memory of Greek Civil War Refugees in Czechoslovakia, 1949-2009 (Karin Hofmeisterova)